Åpent møte onsdag 28. september kl. 18

Antikrigs-Initiativet inviterer til åpent møte for alle interesserte.

Onsdag 28. september kl. 18-20
I Auditoriet, Bergen Off. Bibliotek (Strømgaten 6)

Inspirert av kvinnene i «Kommisjonen for de gode løsningene» (DNS 19. september) inviterer AKI til åpent møte med innspill fra dere i salen. 

Vi tar først et kjapt historisk tilbakeblikk for å forankre oss, og et lite sideblikk på våre søster- og broderorganisasjoner i andre land for å vise at vi allerede er mange. Fredsbevegelsen i verden vokser, og den har samme hovedagenda: Stans av våpenproduksjon og stans av krigføring. 

Velkommen til å bidra med dine tanker og ideer på vårt åpne møte! 

DNS 19.09: Kommisjonen for de gode løsningene

Kunstnere, aktivister og frittenkende har dannet en kommisjon for de gode løsningene. Nå inviterer de til en kommisjon i Teaterkjelleren for å utvikle en ny sikkerhetspolitikk. Mandag 19. september kl 19, møter du syv kvinner som er lei av fastlåste verdensbilder, og som vil skape en ny og friere diskusjonsplattform.

Kommisjonen:
– Amineh Kakabaveh; svensk/kurdisk politiker og uavhengig Riksdagsrepresentant
– Elsa Kvamme; forfatter, teater og filmskaper
– Fakhra Salimi, leder og menneskerettighetsforkjemper
– Marielle Leraand; tidligere nestleder i Rødt, aktivist og medlem i AKI
– Kari Jegerstedt, Instituttleder for Kvinne- og Kjønnsforskning ved UiB
– Vibeke Koehler; forfatter og daglig leder av Bærekraftig Liv Norge
– Shelmith Øseth; frilans danser, med base i Bergen og Oslo

Les mer her og Kjøp billetter her

Invester i fred – ikke i krig

En god gjeng fra Antikrigs-Initiativet markerte seg på Torgalmenningen i dag, med parole og utdeling av løpesedler. Her viste vi til at Norge fikk enstemmig oppslutning i FNs Sikkerhetsråd i mai om å gi sterk støtte til generalsekretærens innsats i jakten på en fredelig løsning i Ukraina-krigen.

Hva har så Norge gjort siden den gang? Ignorerer fullstendig sitt eget vedtak og sender stadig flere og tyngre våpen inn i Ukraina.

Antikrigs-Initiativet krever derfor at Norge følger opp Sikkerhetsrådets vedtak og finner løsninger som er i tråd med FN-paktens klare linjer for konfliktløsning.

Ingen snakker om fred

Av Bjarne Lavik, styremedlem i Antikrigs-Initiativet.     

Ingen snakker om fred, i hvert fall ikke i Ukraina. Bare våpen, mer og mer, langvarig krig til glede for krigsindustrien og krigsbevegelsen. Det enstemmige vedtaket i FNs Sikkerhetsråd 6. mai er lagt i en skuff, låst og nøkkelen kastet. I hvert fall i Norge, som fremmet forslaget sammen med Mexico om stans i krigshandlingene og forhandlinger umiddelbart.

For ifølge Jens Stoltenberg går vegen til fred gjennom å forberede seg på krig. Det har han lært av noen gamle romere som han sa på AUFs Sommerleir på Utøya. Han sa også henimot utilslørt at Russland planlegger å angripe Norge. Hos denne mannen rår uforstand og vrangforestillinger.

Illustrasjon: Pablo Picasso “Guernica” som viser slaktingen av denne landsbyen under den spanske borgerkrigen. En kopi av billedvev i full størrelse henger i FNs Sikkerhetsråd i New York. Bildet var trukket for da utenriksminister Colin Powell fortalte løgnene om masseødeleggelsesvåpen som var begrunnelsen for å gå til krig mot Irak. Lisens: Creative Commons 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

I 1899 skrev den amerikanske antikrigs-dikteren Stephen Crane, med bakgrunn i den amerikanske borgerkrigen, diktet “Krigen er god”.

I dag, 123 år etter, to verdenskriger, utallige andre kriger, herjer den samme sinnssykdommen i verden. 

KRIGEN ER GOD

Gråt ikke, unge kvinne, for krigen er god.
Om din elskede kastet hendene vilt mot himmelen
og den skremte hesten løp videre alene,
ikke gråt, krigen er god.

Regimentets skarpe trommevirvler,
små sjeler som tørster etter kamp,
disse mennene er født til å gå i takt og dø.
Ære, uten forklaring, flyr over dem,
stor er krigs-guden, stor, og hans rike –
en mark der tusen lik ligger.

Gråt ikke, lille barn, for krigen er god.
Om din far stupte i de gule skyttergravene,
rev seg for brystet og døde,
gråt ikke, krigen er god.

Fort, den flammende regiments-fanen,
ørn med fjær-kam i rødt og gull,
disse mennene var født til å marsjere og dø.
Si til dem: Æren er å slakte.
Gjør det klart for dem: Det er ærefullt å drepe.
Og en mark, der ligger tusen lik.

Og mor, ditt hjerte hang ydmykt som en knapp,
hang på det strålende lik-kledet til din sønn.
Ikke gråt. Krigen er god. 


(Gjendiktet av BL august 2022 etter Stephen Crane “War is Kind” i samlingen “The Black Riders” 1899. Også gjendiktet av Olav H. Hauge i 1974). 

Til sist: Mellom 2 og 3 hundre drepes i krigen i Ukraina hver dag, På begge sider, soldater og sivile, mest soldater. USA styrer det hele og de går inn for en langvarig krig. Ingen forhandlinger, ingen fred. Hvordan kan vi, Norge, verden, godta dette? Hvor mange skal dø?

Å trene på verdenskrig

Av Åse Møller-Hansen, medlem i Antikrigs-Initiativet

Nå trener det norske forsvaret på tredje verdenskrig, skriver Forsvarets forum 18. juni. Det er sikkert vanlig militær logikk, men er det sikkerhetspolitikk? Nei. Noen må stoppe denne absurde krigen som faktisk er tre kriger i en.

  1. Kievregimets krig mot de selvutnevnte folkerepublikkene i Donbass fra 2014.
  2. Russlands voldsomme angrep på Ukraina 24. februar 2022
  3. Den geopolitiske striden mellom et USA-ledet NATO og Russland, som nå eskalerer kraftig i Ukraina.

Forsvarets vurdering om en tredje verdenskrig er helt reell. Derfor må noen andre enn Russland og NATO ta styring. FN-pakten innledes med disse ordene: Å redde kommende slektledd fra krigens svøpe som to ganger i vår livstid har brakt usigelig sorg over menneskeheten. Vi trenger sterke institusjoner for fred, slik en krigstrøtt verden visste i 1945. 

6. mai vedtok FNs sikkerhetsråd en presidentuttalelse om krigen i Ukraina. Den var initiert av Norge og Mexico og ble enstemmig vedtatt. Med henvisning til FN pakten ble det uttrykt sterk støtte til FNs generalsekretær sitt arbeid for å finne en fredelig løsning på krigen. Et glimt av håp – om noe større og bedre enn krigens militære logikk og dagens resultat på slagmarken.

Men realitetene vil det annerledes. FNs ordinære budsjett er bare 0,3 % av de 30 NATO landene sitt samlede militærbudsjett eller 4,7 % av Russlands. Penger er makt, og FN har tapt mye terreng. FN burde satt i førersetet nå, med all mulig støtte fra medlemslandene, ikke minst fra Norge som nå har vakt i sikkerhetsrådet.

Dessverre overdøves FNs stemme av medieoverførte rop om mer våpen, sterkere våpen, kampfly og missiler og svekking av Russland. Mikrofonen blir stadig gitt til de kreftene som vil fortsette og eskalere denne krigen.

Men krigen i Ukraina må ta slutt nå og ikke om et år eller to.  Unge mennesker skal ikke dø i krig, verken sivile eller soldater, verken ukrainere eller russere.

Hvorfor tar ikke flere politikere i Norge til orde for å støtte FNs arbeid for en forhandlingsløsning? Fokuset er på militære løsninger og våpenforsendelser. Afghanistankrigen varte i 20 år. Forhandlinger kan også ta tid, uker og måneder, og trenger minst like mye fokus, kompetanse og ressurser som krig og krigsøvelser.