«Krigen mot terror» er krig mot verdens fattigste

Siden 2001 har USA brukt ca. 8 trillioner dollar – dvs. 8 millioner millioner dollar! – på “krigen mot terror“. Absolutt alle humanitære problemer i Verden kunne vært løst om de hadde prioritert annerledes. Men de valgte å bruke pengene på krig.

Al Qaida angrep USA 11. september 2001 og 2.977 mennesker ble drept. En grusom handling. George W. Bush kom med et ultimatum: «Every nation in every region now has a decision to make: either you are with us or you are with the terrorists.» Dette utløste en krigspsykose der alle motforestillinger mot bruk av militærmakt ble feid av banen. Siden er ingenting spart for å sikre at amerikanerne fikk sin hevn, riktignok under dekke av å «bekjempe terror».

Demonstrasjon mot drapsdroner foran The Smithsonian Air And Space Museum i Washington DC i 2015. Flickr.com/Stephen Melkisethian (CC BY-NC-ND 2.0)

Det er verdens aller fattigste mennesker som har betalt prisen for den feilslåtte terrorkrigen. Militærbudsjettene har økt hvert eneste år siden og er i dag det doble av hva de var i 2001. Disse pengene ville enkelt kunnet løse alle humanitære problemer på kloden. Isteden har USA og allierte (hvor Norge inngår) valgt å bruke pengene på dette:

Continue reading “«Krigen mot terror» er krig mot verdens fattigste”

Hva nå lille Norge?

Vårt håp og ønske er at krigsfilosofiens nederlag i Afghanistan kan åpne for en fri diskusjon i landet vårt, og at vi beveger oss vekk fra klientstat-rollen og over mot alliansefrihet der det overveldende flertall av verdens nasjoner finnes.

Av Bjarne Lavik, nestleder i Antikrigs-Initiativet

Vi lever i en tid med store forandringer. Historisk store forandringer.

Det vet alle.

Og det handler ikke minst om maktforholdene i verden. Plutselig er det ikke så opplagt at det er Vesten, med det vi rett og slett må kalle krigerstaten USA i spissen, som vil prege og bestemme utviklingen.

Vi som er mot krig og ser på fred og samarbeid på like vilkår, som vegen å gå for Verdenssamfunnet, må spørre: Vilken veg velger Norge?

For nå, etter det katastrofale nederlaget i Afghanistan for “krig-løser-alt”-filosofien, er nye vegvalg mulig.

Men istedenfor ekstraordinær innkalling av Stortinget for en åpen og fordomsfri (!) diskusjon, reiser utenriksministeren i vår utgående regjering til USA for å møte ministeren der, og selvfølgelig for å få sine instrukser! Slik fungerer klienstaten Norge. Og har gjort det i årtier når det gjelder utenrikspolitikk i vid forstand!

Uttrykket “å binde seg til masten på det synkende skip” passer på det Norge nå holder på med i forhold til USA. For hva er situasjonen? USA er en stadig mer dysfunksjonell stat med systemisk vold og systemisk rasisme, med 50 millioner fattige (nær 15 % av befolkningen). Dette skjer mens krigsindustrien og krigsmaskineriet er nesten det eneste som fungerer og får ressurser som aldri før!

Continue reading “Hva nå lille Norge?”

Partienes holdning til den nye baseavtalen


«Vil ditt parti stemme for eller imot avtalen om opprettelse av amerikanske baser i Norge?» Tilleggsavtalen mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid», undertegnet 16.04.21).

Det var spørsmålet 5 fredsorganisasjoner (bl.a. Antikrigs-Initiativet v/ Gitte Sætre) stilte de politiske partiene i et brev som ble sendt 20. august. Nå har 9 partier svart, og vi vet mer om hvordan partiene vil stille seg når avtalen skal behandles av det nye Stortinget til høsten.


Disse partiene støtter den nye baseavtalen:

– Fremskrittspartiet
– Høyre
– Kristelig Folkeparti
– Venstre

Disse partiene er imot baseavtalen:

– Miljøpartiet De Grønne
– Partiet Sentrum
– Sosialistisk Venstreparti
– Rødt

Men hva mener Arbeiderpartiet? Partiet flagger ikke et klart Ja- eller Nei-standpunkt, men avslutter sitt svar med: «Den oppdaterte avtalen med USA som det vises til, skal nå ut på høring før den kommer til behandling i Stortinget. Vi vil oppfordre dere til å sende inn egne høringsuttalelser

Continue reading “Partienes holdning til den nye baseavtalen”

Opprop: Nei til den nye baseavtalen med USA

– Norsk sikkerhetspolitikk har vært valgkampens «glemte» sak. 
– Baseavtalen som Solberg-regjeringen har inngått med USA, har vært et ikke-tema.
– Avtalen vil binde Norge enda sterkere til USAs militære maktspill og stormaktsrivalisering.
– Avtalen vil forverre et allerede spent naboforhold til Russland.
– Før avtalen kan inngås må det avklares om den er i strid med Grunnlovens 
§ 25.


USA/NATO har allerede 15 ganger så store militærbudsjett som Russland. Regjeringen Solberg har likevel inngått en avtale med USA som vil gi dette landet rett til å bygge egne militærbaser på flystasjonene Sola, Rygge og Evenes. Ifølge denne avtalen gir Norge fra seg innsyn og kommandomyndighet over militær virksomhet på norsk jord. USA vil få lande og ta av med bombefly. Atomubåter skal få anløpe Tromsø havn. Avtalen vil føre til økt spenning i forhold til Russland. Det vil øke den internasjonale spenningen. Det er ikke i norsk interesse.

Denne baseavtalen kan stride mot Grunnlovens krav om at regjeringen har øverste befaling over forsvarsmakten i Norge (Grl.§25). Avtalen skal forelegges det nyvalgte Stortinget. 

– Stortinget må forkaste baseavtalen med USA!

Signer oppropet her

Initiativet er organisert og utformet av NOBEL PEACE PRIZE WATCH – nobelwill.org.

Oppropet trykkes bl.a. som en helside i Aftenposten med underskrifter lørdag 4. september.

NÆRMERE BEGRUNNELSE:

Continue reading “Opprop: Nei til den nye baseavtalen med USA”

Til de politiske partiene

(brev undertegnet av 5 fredsorganisasjoner og sendt 20. august)

I forbindelse med stortingsvalget i september, spør vi hvordan ditt parti stiller seg i forhold til «Tilleggsavtalen mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid» – undertegnet 16.04.2021.

Regjeringen Solberg har gjennom denne avtalen åpnet for å la USA opprette egne baser ved fire norske militæranlegg.  Avtalen skal behandles av Stortinget til høsten.

Norske fredsorganisasjoner ser med stor uro på at Norge gjennom avtalen blir trukket sterkere inn i en geopolitisk strid mellom to stormakter og i et våpenkappløp som medfører stor usikkerhet for Norge.

Permanente baser med amerikanske styrker i Norge er i strid med baseerklæringen fra 1949. Som fredsorganisasjoner og ansvarsbevisste borgere vil vi oppfordre alle partier til å stemme i mot oppretting av amerikanske baser– på Rygge, Sola, Evenes og Ramsund.

I Russland vil etableringen av permanente amerikanske baser i Norge bli oppfattet som en fiendtlig handling og på sikt øke sannsynligheten for en stormaktkonflikt på norsk jord.

Continue reading “Til de politiske partiene”