Mobilisering-workshop 27. juni

Mobiliserings-workshop med David Hartsough fra World Beyond War

Tid: Torsdag 27. juni 2019 kl. 19:00–21:00
Sted: Kunsthall 3.14, Vågsallmenningen 12, 5014 Bergen

Veien mot en tidsalder hvor ikkevoldelige løsninger på konflikt blir den nye normen.

Waging PeaceDet er vår alles oppgave å kreve forandring når kriger igangsettes gang på gang uten annet resultat enn sysselsetting av arbeidere ved våpenfabrikkene og vekst på børsen. Folk flest ønsker ikke krig. Av opplagte grunner: krig dreper uskyldige, ødelegger familier over generasjoner, bryter ned økosystemer, samt den menneskelige moral. Krig fører til strukturelt kaos og umuliggjør viktig arbeid innen helse, utdanning, likeverd, miljø og klima kamp.

Med stor sannsynlighet finnes det flere mennesker som mener at krig burde vært henvist til historiens skraphaug enn personer som stiller seg bak ideologien for bevaring av maktposisjoner. Fremtiden er avhengig av at flere personer og organisasjoner fremstår som synlige ambassadører for omskoleringen av samfunnet.

International Kvinneliga for Fred og Frihet og det nyetablerte Antikrigs-Initiativet i Bergen har tatt initiativet til denne mobiliserings-workshopen. Dette er en mulighet for Bergen å synkronisere oss imellom, med hjelp fra en av nåtidens mest aktive fredsaktivister, David Hartsough fra organisasjonen World Beyond War.

David Hartsough er forfatter av boken ‘Waging Peace: Global Adventures of a Lifelong Activist’. Han vil innlede med et foredrag, men store deler av tiden vil bli brukt til en samtale mellom oss alle. Møt opp ved Kunsthall 3.14, Vågsallmenningen 12, andre etasje torsdag den 27. juni. kl 19 til 21.

Her vil vi dele våre erfaringer og være sparringspartnere i en samtale om målet, nemlig en tidsalder hvor alternative løsninger til væpnet konflikter er normen. Vi oppfordre alle som er nysgjerrig til å møte opp.

Arrangementet er gratis og det første i en rekke arrangementer som vi håper vil inspirere og samle byens kloke, omsorgsfulle hoder i alle aldre.

Antikrigs-initiativet er stiftet

Tirsdag 11. juni ble det holdt offisielt stiftelsesmøte for Antikrigs-initiativet. Et styre ble valgt, og de første arbeidsgruppene er etablert. Vedtekter og plattform for arbeidet er på plass.

Styret består av:
Leder: Gitte Sætre
Nestledere: Bjarne Lavik og Nicolai Østgaard
Sekretær: Terje Alnes
(disse fire utgjør AU – arbeidsutvalget)

Styremedlemmer: Ståle Olsen, Ivar Jørdre, Geir Sundøy, Åse Møller Hansen, Terje Valen, Fred Ove Reksten, Frans Jacobi, Elisabet Holt, Erik Hovden, Roger Gjerstad og Aud Oppedal

Nå er vi klare til å registrere oss i Brønnøysund og komme ordentlig i gang med arbeidet.

Antikrigs-initiativet skal være en medlemsorganisasjon. Stiftelsesmøtet vedtok følgende kontingentsatser:
Enkeltmedlemmer       200,- kr. pr. år
Studenter/trygdede     100,- kr. pr. år
Organisasjoner             500,- kr. pr. år

Offisielt stiftelsesmøte

Vi er klar til å avholde offisielt STIFTELSESMØTE for Antikrigs-initiativet, og vi inviterer alle interesserte til å være med:

Dag: Tirsdag 11. juni
Kl.: 18.30 – 21.00
Sted: Innbyggerservice, Kai gt. 4 (i rom “Fyllingsdalen”)

Dagsorden:

  1. Konstituering av Stiftelsesmøtet
  2. Navn og logo – vedtak
  3. Vedtekter – vedtak (se vedtekter antikrigs-initiativet pdf)
  4. Plattformen – vedtak
  5. Organisering -styre (inntil 15 stk), leder, nestleder(e), sekretær, økonomiansvarlig, talsperson(er) – vedtak
  6. Opprette Arbeidsgrupper- f.eks. ungdomsgruppe,skrivegruppe, kunst/kulturgruppe, mobilisering/rekruttering, studiegrupper, andre forslag utfra hva folk kan tenke seg å være med på!
  7. Medlemsorganisasjon – kontingentsatser
  8. Valg

DET BLIR KULTURINNSLAG!

Stans kriger og trusler om krig

Antikrigs-initiativet deltok i 1. mai-arrangementet i Bergen under parolen “Stans kriger og trusler om krig”.

Parole

Bjarne Lavik holdt appell på vegne av Antikrigs-initiativet på 1. maialliansens arrangement på Vågsallmenningen, før vi sluttet oss til LO i Bergen og Omland sitt hovedarrangement.

Bjarne

I løpet av dagen ble det delt ut nesten 1000 brosjyrer der Antikrigs-initiativet sin plattform kan leses.

Ny organisasjon starta: Antikrigs-initiativet

Antikrigs-initiativet
plattform for arbeidet, vedtatt 20.03.19


Antikrigs-initiativet
vil skape en bred og folkelig bevegelse for fred mot krig og mot en politikk som øker faren for krig, i Norge og internasjonalt.

Antikrig-initiativet krever at Norge i alle sammenhenger skal bruke diplomati, og gå imot en politikk som innebærer bruk av militærmakt for å løse internasjonale konflikter.

Antikrigs-initiativet ønsker å påvirke via markeringer, tekst, media, kunst og kultur for å fremme fredelige løsninger på internasjonale konflikter.

Antikrigs-initiativet er forent i kravene:

Respekter nasjonenes selvstendighet
– folkeretten og nasjonal sjølbestemmelse må forsvares
– ja til samarbeid mellom nasjoner i alle deler av verden
– nei til økonomiske straffetiltak som skaper konflikter og krig
– stopp «svartmalingen» av andre folk og land

Bekjemp krigspropaganda og krigsforberedelser
– alt snakk om “humanitære” kriger må avsløres
– nei til nye medlemmer og partnere i NATO
– nei til NATOs baseoppbygging langs den russiske grensen
– vi er sterkt imot NATOs «out-of-area» strategi

Vi krever nedrustning, ikke opprustning
– norsk våpenproduksjon må tas opp til fullstendig vurdering. All eksport av slikt materiell må undersøkes nøye og begrenses
– Norge må støtte FN-forbudet mot atomvåpen (TPNW)
– Norge må aktivt arbeide for å opprettholde gjeldende nedrustningsavtaler, og bidra til nye avtaler for å begrense produksjon og bruk av våpen
– militær aktivitet er en særligtrussel mot klima og miljø og må i sin helhet inkluderes i klimaregnskapet

Nei til aggressiv forsvarspolitikk
– alle utenlandske militære baser i Norge må straks avvikles
– det norske forsvaret skal forsvare landet, og ikke brukes til angrep i noen form. Aldri mer engasjementer som det i Libya
– ingen norske soldater utenfor landets grenser, med unntak for fredsbevarende operasjoner i FN-regi


Antikrigs-initiativet oppfordrer alle til å slutte seg til vår plattform og våre krav. Dette gjelder både enkeltpersoner og organisasjoner.