The Journey Begins

Thanks for joining me!

Good company in a journey makes the way seem shorter. — Izaak Walton

post

One thought on “The Journey Begins

  1. Påsken skal endre seg til en tid da mennesker og media tar seg tid gjennom samtaler, programmer og diskusjoner til ikke bare tro, men og humanisme og etikk.
    Påsken må først bli en tid med krav om pauser i alle kriger og videre en kultur for, at krig er en foreldet løsning av uenigheter og konflikter. Et nytt kulturprogram for påsken må utvikles for 2020 og framover, med vekt på antikrig og samarbeid.
    Fredsprisnasjonen Norges angrepskrig i Libya og med en bestialsk fortsettelseskrig , markerer et etisk og politisk skille.
    Norge som fredsprisnasjon har nå et første ansvar i verden for å etablere et paradigme og en ny tid med en kultur for antikrigsiniativer. R

Leave a Reply