Stans kriger og trusler om krig

Antikrigs-initiativet deltok i 1. mai-arrangementet i Bergen under parolen “Stans kriger og trusler om krig”.

Parole

Bjarne Lavik holdt appell på vegne av Antikrigs-initiativet på 1. maialliansens arrangement på Vågsallmenningen, før vi sluttet oss til LO i Bergen og Omland sitt hovedarrangement.

Bjarne

I løpet av dagen ble det delt ut nesten 1000 brosjyrer der Antikrigs-initiativet sin plattform kan leses.

Leave a Reply