Antikrigs-initiativet er stiftet

Tirsdag 11. juni ble det holdt offisielt stiftelsesmøte for Antikrigs-initiativet. Et styre ble valgt, og de første arbeidsgruppene er etablert. Vedtekter og plattform for arbeidet er på plass.

Styret består av:
Leder: Gitte Sætre
Nestledere: Bjarne Lavik og Nikolai Østgaard
Sekretær: Terje Alnes
(disse fire utgjør AU – arbeidsutvalget)

Styremedlemmer: Ståle Olsen, Ivar Jørdre, Geir Sundøy, Åse Møller Hansen, Terje Valen, Fred Ove Reksten, Frans Jacobi, Elisabet Holt, Erik Hovden, Roger Gjerstad og Aud Oppedal

Nå er vi klare til å registrere oss i Brønnøysund og komme ordentlig i gang med arbeidet.

Antikrigs-initiativet skal være en medlemsorganisasjon. Stiftelsesmøtet vedtok følgende kontingentsatser:
Enkeltmedlemmer       200,- kr. pr. år
Studenter/trygdede     100,- kr. pr. år
Organisasjoner             500,- kr. pr. år

Leave a Reply