Møte med David Hartsough

(takk til David Watson for bilder)

Et førtitalls mennesker samlet seg i Kunsthall 3.14 på Vågsallmenningen, for å være med på mobilserings-workshop med David Hartsough. Som en av grunnleggerne av organisasjonen World Beyond War, direktør for den San Francisco-baserte organisasjonen Peaceworkers, og medstifter av Nonviolent Peaceforce, er Hartsough en av nåtidens mest aktive fredsaktivister. Antikrigs-initiativet og IKFF- Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, sto sammen om arrangementet.

se og Gitte

Etter at styreleder i Antikrigs-initiativet Gitte Sætre og Åse Møller Hansen fra IKFF hadde introdusert kveldens hovedperson, holdt David Hartsough en halvtimes innledning.

David Hartsough

Hartsough er kveker og pasifist, og har jobbet aktivt for ikke-voldelig, sosial endring og fredelig konfliktløsning siden han møtte Dr. Martin Luther King, Jr. i 1956. Han fortalte levende om sitt engasjement som borgerrettighets-aktivist i de amerikanske sørstatene, der han ble truet på livet av nazister og rasister. Mange av Hartsoughs opplevelser og erfaringer skildres i hans bok ‘Waging Peace: Global Adventures of a Lifelong Activist’.

David Hartsough 2

I løpet av de siste 50 årene har han ledet og vært engasjert i fredsskaping i USA, Kosovo, det tidligere Sovjetunionen, Mexico, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Filippinene, Sri Lanka, Iran, Palestina, Israel og mange andre land. Hartsough har blitt arrestert mer enn 100 ganger for å delta i demonstrasjoner. Han har jobbet i bevegelsene for sivile rettigheter, mot atomvåpen, for å avslutte Vietnam-krigen, for å få slutt på krigene i Irak og Afghanistan, og for å hindre et angrep på Iran.

Kunsthall 3,14

For freds- og antikrigs-aktivister i Bergen var dette en mulighet for å synkronisere kreftene og få ny inspirasjon. Etter Hartsoughs innlegg ble det god tid for de fremmøtte til å stille spørsmål og til selv å kommentere aktuelle tema. Forhåpentlig kan arrangementet bidra til en ny giv i antikrigs-arbeidet i fortsettelsen.

workshop 270619

48140435222_293a4381c9_z

Leave a Reply