Demo for fred i Persiabukta 16. august

I en uttalelse 8. august ber Antikrigs-initiativet Regjeringen si nei til forespørselen fra USA om å bidra militært i krisen i Persiabukta. Et slikt bidrag vil ikke være en del av løsningen, men tvert imot kunne eskalerer konflikten betraktelig og øke faren for full krig.

Fredag 16. august kl. 17 markerer vi dette standpunktet på Festplassen, sammen med flere andre organisasjoner.  Styreleder Gitte Sætre i Antikrigs-initiativet vil være en av appellantene.

Spenningene mellom USA og Iran stiger. Antikrig-initiativet krever at Norge i alle sammenhenger skal bruke diplomati, og gå imot en politikk som innebærer bruk av militærmakt for å løse internasjonale konflikter.

Vi oppfordrer alle til å delta og stå opp mot krigshissingen.

Det er opprettet et Facebook-arrangement for denne markeringen.

779px-Persian_Gulf_EN

Leave a Reply