Militarisme og klimakrise

Åse Møller-Hansen holdt et opplysende foredrag om militarismens innvirkning på klima og miljø under Antikrigs-initiativets åpne møte onsdag kveld.

Basert på det nyutgitte heftet «Trygghet for hvem? Om militære klimautslipp, krig som forretningside og veier til fred» delte vårt styremedlem sin kunnskap med et trettitalls fremmøte på Belgin – Bergen Assembly. Temaet er høyaktuelt i en tid der folk tar til gaten for å få politikere til å ta de menneskeskapte klimaendringene på alvor.

se Møller Hansen 2
Åse Møller-Hansen (foto: Dave Watson)

Et vesentlig poeng er det at militære klimautslipp holdes utenfor internasjonalt avtaleverk som tar sikte på å redusere klimautslipp. Det hviler en stor grad av hemmelighold rundt det militæres klimautslipp, og svært få er opptatt av de betydelige negative konsekvensene som militær aktivitet har for miljø og klima.

Det var stor enighet blant de frammøtte at dette er et tema som vi må arbeide videre med. Klimaspørsmålet er en sak som opptar ungdom i særlig grad, og ved  å koble klima med militarisme bør det være mulig å få flere ungdommer med på laget.

Fred Ove Reksten fremførte tre antikrigssanger, før hele møtet ble avsluttet med allsang.

x-default
Fred Ove Reksten (foto: Dave Watson)

Flere bilder og videoklipp fra arrangementet finner du her.

There Is no Planet B

Ungdommens engasjemt for klima bør føre til større oppmerksomhet rundt militarismens negative påvirkning på klima og miljø (foto: Dave Watson)

Arrangement: Trygghet for hvem?

Trygghet for hvem - storAntikrigs-Initiativet inviterer til foredrag med Åse Møller-Hansen om militære klimautslipp, krig som forretningsidé og veier til fred.

Sted: Belgin, Rasmus Meyers Allé 3, 5015 Bergen (KODE 2)
Tid: Onsdag 18. september kl. 19 -21

Åse Møller-Hansen er en av våre styremedlemmer og hun har skrevet heftet «Trygghet for hvem?» med støtte fra International Kvinnelige For Fred og Frihet og Fredsstiftelsen.

På tross av gater fulle av klimastreikende samfunnsborgere nevnes ikke militærets kolossale klimautslipp med et ord. Militæret er og blir elefanten i rommet også her, bare USA alene sløser bort 17 milliarder liter olje hvert år på krig og forberedelser til krig.

Fred Ove Reksten, også kalt en bergensk institusjon, vil spille for oss!

Arrangementet er GRATIS og det er muligheter for å kjøpe drikke i baren.

Ring eller send en mail hvis du har spørsmål:
+ 47 93050078
antikrigsinitiativet@gmail.com

cropped-cropped-aki_edited-logo_gitte-2.jpg

Pressefrihet: Kunst og kunstneres rolle

I dette korte intervjuet med Gitte Sætre fra Antikrigs-initiativet forklarer Stefania Maurizi hvorfor kunstnere spiller en viktig rolle i den offentlige debatten om Assange-saken.

Mens USA og Storbritannia ønsker så lite oppmerksomhet som mulig rundt saken, klarer kunstnerne å holde den levende i den offentlige diskusjonen. Det har bl.a. kampanjen #WeAreMillions gjort her i Bergen.

cropped-edited-logo_gitte.jpg