AKI og World Beyond War er nå offisielle samarbeidspartnere

World Beyond War logoAntikrigs-initiativet er nå offisiell samarbeidspartner med organisasjonen World Beyond War. WBW er en global, ikke-voldelig bevegelse stiftet i 2014, som arbeider for å avslutte krigene og etablere en rettferdig og bærekraftig fred.

AKI har såkalt «affiliate»-status til WBW, dvs. at vi er en samarbeidsorganisasjon. Ved å knytte oss opp mot WBW vil AKIs aktiviteter bli markedsført gjennom WBWs e-postliste, nyhetsbrev og nettsted. WBW og AKI arbeider med mange felles saker, og vi ser det som en fordel å ha en stor samarbeidspartner med et vidtrekkende kontaktnett. Vi er allerede å finne på dette kartet over globale samarbeidspartnere. AKI forplikter seg til å holde minst ett årlig arrangement i samarbeid med World Beyond War.

I juni i år hadde AKI gleden av å arrangere en workshop i Bergen med David Hartsough, en av grunnleggerne av World Beyond War. Nå har altså våre to organisasjoner knyttet formelle bånd.

 

WBW_website_Logo_Web

Leave a Reply