Klima- og miljøkonsekvenser av militarismen

Militarismen ødelegger klima og miljø: Denne samtalen mellom Åse Møller-Hansen fra Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) og Terje Alnes fra Antikrigs-initiativet tar opp klima- og miljøkonsekvensene ved militær aktivitet.

– Visste du at FN på ti år ikke klarte å samle inn mer enn 10,3 milliarder dollar til sitt grønne klimafond, mens verdens stater brukte 1.900 milliarder dollar på  forsvarsbudsjettene bare i 2019?
– Visste du at militære CO2-utslipp er holdt utenfor internasjonale klimaavtaler?
– Visste du at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har advart mot økt risiko for en ulykke med allierte atomubåter langs norskekysten?
– Visste du at krigen i Irak har ødelagt store deler av jordbruksarealet og påført befolkningen skyhøye forekomster av kreft?

 

One thought on “Klima- og miljøkonsekvenser av militarismen

  1. Kjempeviktige opplysninger – lett tilgjengelige i den lille boken «Trygghet for hvem? Om militære klimautslipp, krig som forretningsidé og veier til fred». Vi blir sterkere i samarbeid med våre nordiske naboene. Derfor håper jeg at heftet snart blir oversatt til engelsk. Den siste boken som tar opp militær miljøforurensning er fra 2009 Barry Sanders/ “Green zone”- så det det trenges en ny lett-tilgjengelig publikasjon på engelsk!
    Dette intervjuet hadde et veldig fint format, synes jeg. Takk!

Leave a Reply