AKI er blitt medlem av Norges Fredsråd

På representantskapsmøtet i Norges Fredsråd 28. mai ble Antikrigs-initiativet tatt opp som medlem. Norges Fredsråd er et sam­ar­beids­or­gan og en paraplyorganisasjon for norske fredsorganisasjoner. Målet er økt syn­lig­gjø­ring av freds­po­li­tiske stand­punkt i den offent­lige debat­ten. Over­ord­net skal Norges Fredsråd arbeide for bedre ramme­be­tin­gelser for norsk fredsarbeid.

Norges Fredsråd logo

Leave a Reply