Årsmøtet utsettes

Styret gikk 29. oktober enstemmig inn for å utsette årsmøtet til det er mulig å gjennomføre et fysisk møte. Vi gjør et forsøk i februar 2021. Arbeidsutvalget fikk fullmakt til å avgjøre når årsmøtet kan holdes.

Leave a Reply