Signer opprop!

Antikrigs-initiativet har lansert et opprop der vi krever stopp i anløp av atomubåter til Haakonsvern. Vi oppfordrer alle til å hjelpe oss å spre oppropet og få flest mulig til å signere.

Oppropet kan leses og signeres her:

Vi krever at Haakonsvern stenges for anløp av atomubåter

Det jobbes nå aktivt med å gjøre oppropet kjent. Både organisasjoner og enkeltpersoner kan signere.

Leave a Reply