Appell ved Saima Akhtar fra Norske leger mot atomvåpen

«Vi ønsker ikke atomvåpen i våre havner. Vi ønsker ikke en økt trussel for den norske befolkningen. Vi ønsker oss en tryggere verden uten atomvåpen.»

Saima Aktar fra Norske leger mot atomvåpen var en av appellantene på dagens markering mot anløp av atomubåter til Haakonsvern. Her er hennes appell:

Saima Naz Akhtar, rådsmedlem i Norske leger mot atomvåpen

Kjære alle sammen

Tusen takk for at dere har møtt opp i dag i dette været, men så er vi jo i Bergen, hva annet kan en forvente?

Mitt navn er Saima Akhtar og jeg rådsmedlem i Norske leger mot atomvåpen.

De siste årene har det vært en kraftig økning i antall atomdrevne militære ubåter i norskefarvann. Et viktig spørsmål er om disse ubåtene som anløper norske havner i dag har atomvåpen ombord.

Norske myndigheter har i dag ingen mulighet til å verifisere om disse ubåtene har atomvåpen. Dersom dette viser seg å være tilfellet, er dette et alvorlig brudd på norsk atomvåpenpolitikk. Slik tilbakeholding av informasjon gjør Norge i dårlig stand til å etterprøve det viktigste prinsippet i norsk atomvåpenpolitikk: ingen atomvåpen på norsk jord i fredstid.

Tidligere har det vært Norges strategi å unngå unødig provokasjon, men utviklingen vi ser nå med økt alliert tilstedeværelse bidrar til det motsatte. Vi tilrettelegger for at stormaktene kommer tettere på hverandre i våre nærområder, noe som øker usikkerheten og faren for at spente situasjoner kan eskalere.

Dagens internasjonale klima er dårligere enn på lang tid. Med et økt spenningsnivå utgjør også atomvåpen en stadig større trussel. Dagens atomvåpenarsenal er kanskje mindre i antall, men de utgjør en større trussel.

Om atomvåpen bli brukt med eller uten overlegg vil det ha katastrofale humanitære konsekvenser. Dette gjelder også atomvåpen ombord på ubåter i norske farvann. De menneskelige og økologiske konsekvensene vil være forferdelige. Derfor er det så viktig at vi sier nei takk til dette.

Den 22. januar i år trådte FNs atomvåpenforbud i kraft. Med dette regelverket har vi endelig et juridisk bindende dokument som forbyr atomvåpen. Til tross for at 8 av 10 nordmenn ønsker et forbud mot atomvåpen, har dagens regjering valgt å la være å signere det. 

Dette må vi få endret på! Sammen kan vi si ifra til den norske regjeringen at vi ønsker ikke atomvåpen i våre havner. Vi ønsker ikke en økt trussel for den norske befolkningen. Vi ønsker oss en tryggere verden uten atomvåpen. Dette kan du være med på ved å signere Opprop om atomubåtanløp ved Haakonsvern og dere kan melde dere inn i Leger mot atomvåpen. Og selv om du ikke er lege er du mer enn hjertelig velkommen i vår organisasjon. Sammen er vi sterke! 

Tusen takk for meg.

Signer oppropet: Vi krever at Haakonsvern stenges for anløp av atomubåter

Leave a Reply