Nei til atomubåter ved Haakonsvern i Bergen

Av Terje Alnes og Bjarne Lavik, Antikrigs-Initiativet (innlegg i Bergensavisen 21.06.21)

Vi setter pris på William Sætrens nyanserte tilsvarvår kronikk i BA om anløp av atomubåter til Haakonsvern. Sætren deler Antikrigs-Initiativets bekymring når det gjelder den miljøtrusselen slike flytende atomkraftverk representerer. Han skiller imidlertid mellom faren ved å la ubåter med atomreaktorer seile inn i tettbygde strøk og den eksistensielle trusselen som atomvåpen utgjør. Han mener det er utelukket at atomubåtene som kommer til Haakonsvern har atomvåpen om bord. Sætren skiller imidlertid ikke mellom strategiske og taktiske atomvåpen.

Informasjon om kjernefysiske våpensystemer er hemmeligstemplet. Alt AKI vet er basert på informasjon som er lekket av militære kilder og publisert av bekymrede forskere. Det foregår en modernisering av atomvåpenarsenalet, og utvikling av mindre, taktiske atomvåpen inngår i dette. I noen militære kretser er det en forestilling om at disse mindre atomvåpnene kan brukes, uten at vi dermed får et globalt ragnarok.Federation of American Scientists sier at det siden 2018 ser ut til at det er utviklet en modernisert versjon av atomstridshoder som også kan utplasseres på angrepsubåter i Virginia-klassen. Vår holdning er at vi ikke kan vite om atomubåtene som anløper Haakonsvern har taktiske atomvåpen om bord. Bare en inspeksjon med riktig utstyr kan avgjøre om kjernefysiske stridshoder er om bord eller ikke. Bare slik kan vi opprettholde posisjonen om at atomvåpen ikke skal være utplassert i Norge.

Sætren referer selv til en russisk ekspert som uttalte til NRK at atomubåter til kai i Tromsø er angrepsmål i en krigssituasjon. Når allierte atomubåter anløper tett befolkede områder utsetter vi derfor sivilbefolkningen for fare, som en stor miljøtrussel i fredstid og atskillig større fare i krigstid. Dette vil Antikrigs-Initiativet ha slutt på ved rett og slett å si nei til anløp av atomubåter. Inntil det skjer krever vi at ubåtene inspiseres for atomvåpen.

Leave a Reply