Dronevarsleren Daniel Hale er dømt

Varsleren Daniel Everett Hale, tidligere ansatt i National Security Agency (NSA), ble i dag dømt til 3 år og 9 måneder i fengsel.

I oktober 2015 publiserte The Intercept en artikkelserie på åtte deler, kalt «The Drone Papers», basert på en anonym kilde. Den tidligere etterretningsoffiseren Daniel Everett Hale ble arrestert i Nashville 9. mai 2019, mistenkt for å være kilden til The Intercepts artikler og anklaget for flere brudd på spionasjeloven.

Tiltalen var veldig lik den Chelsea Manning fikk, da hun lekket opplysninger til WikiLeaks om amerikanske krigsforbrytelser i Afghanistan og Irak. I den opprinnelige tiltalen kunne Hale risikerer opptil 50 år i fengsel.

Som etterretningsanalytiker var Hale i Afghanistan fra 2011 til 2013. På Bagram Airbase deltok Hale i identifiseringen av drapsmål. Han var sikkerhetsklarert for topphemmelig informasjon. Tilbake i USA i 2013 begynte Hale å uttalt seg offentlig mot den nasjonale etterretningsstaten og dronekrigene ført av både Obama- og Trump-administrasjonen. Han talte på konferansen Drone Summit i Washington, DC i november 2013 og deltok i protester utenfor Det Hvite Hus i 2014.

To dronedrapsprogram

Avsløringene i The Intercept viste at USA styrte to dronedrapsprogram, ett av Pentagon og ett av CIA – under påskudd av å føre «krig mot terror». Utpekte personer i Pakistan, Afghanistan, Jemen, Somalia og Irak ble forsøkt drept i målrettede droneangrep. Den endelige drapsordren ble signert av president – og fredsprisvinner –  Barack Obama selv.

Innenfor en frist på to måneder ble det amerikanske militæret autorisert til å gjennomføre drapet. Blant detaljene som ble avslørt i de lekkede dokumentene er at 90 % av menneskene drept i de kriminelle droneangrepene ikke var de utpekte personene. Stort sett var det altså uskyldige sivile som ble drept.

31. mars 2021 erkjente Hale seg skyldig på ett enkelt punkt i henhold til spionasjeloven, noe som hadde en maksimal strafferamme på 10 år. Dommen i dag ble altså på 3 år og 9 måneder.

Daniel Hales brev til dommeren

Her kan du lese Daniel Hales brev til dommeren, som han skrev fra fengselscellen, og som forklarer den samvittighetskrisen han sto i. Hale ble en varsler for å stoppe voldsyklusen som opprettholdes av USAs utenomrettslige dronedrapsprogrammer.

Les mer om den nå dømte varsleren Daniel Hale på WE STAND WITH DANIEL HALE

Leave a Reply