Gi freden i Afghanistan en sjanse

(Uttalelse fra Antikrigs-Initiativet 23. august 2021)

Militarismens løsninger har spilt fullstendig fallitt, i fortsettelsen må afghanerne få bygge landet sitt i fred, men med internasjonal hjelp. Norge må aldri mer delta i USAs kriger, resultatene er katastrofale.

Etter 20 år er Taliban tilbake ved makten i Afghanistan. Dette er i seg selv det fremste beviset på den militære og politiske fiaskoen våre politiske ledere har støttet opp om og som de har forsøkt å fremstille som en suksess. Sannheten er at den vestlige militarismen har spilt fullstendig fallitt i Afghanistan og stadig flere spør om alt har vært forgjeves.

Nå vet vi fasiten:

– Hvis målet var å kvitte seg med Taliban har krigen vært forgjeves
– Hvis målet var å bekjempe terrorisme har krigen vært forgjeves
– Hvis målet var å bygge en demokratisk og fungerende stat har krigen vært forgjeves.

En humanitær katastrofe

De som har tatt feil og direkte løyet om Afghanistan i 20 år rykker nå ut og forsvarer USAs, NATOs og Norges fiasko og gir krigen en humanistisk overbygning. Dette er historisk revisjonisme av verste slag.

Mer enn 170.000 mennesker er drept i Afghanistan siden 2001, 47.245 av disse er sivile. 100.000vis er skadet fysisk og psykisk og millioner av afghanere er blitt flyktninger. Den humanitære situasjonen i landet er nå prekær. Verdensbanken sier at 72 % av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, og FN sier at halvparten av den afghanske befolkningen vil trenge humanitær hjelp. Dette er dobbelt så mange som i 2020, og seks ganger så mange som i 2017.

For sivile er Afghanistan blitt farligere. FN har rapportert at flere kvinner og barn er drept i første halvår av 2021 enn i noe annet første halvår siden 2009. Afghanistan topper «2020 Global Terrorism Index», som det landet i verden der flest terrorhandlinger skjer.

Dette er situasjonen etter at USA, NATO og Norge i to tiår har brukt fantasibeløp på å holde krigen i gang. USA alene har brukt rundt 18.850 milliarder kroner. Ifølge Forsvaret har Norge brukt 10,5 milliarder i rene militærutgifter og 12,3 milliarder på ulike bistandsprosjekter. Fasiten viser at politikernes tro på militære løsninger må sidestilles med overtro, og at krigsmotstandernes advarsler var riktige.

Norges krigføring er en politisk skandale


Offentliggjøringen av «Afghanistan Papers» viste sannheten om krigen. Amerikanerne visste tidlig at det ikke var mulig å vinne krigen militært. De løy gjentatte ganger for opinionen om dette og om viktige fakta. Papirene viser at amerikanske tjenestemenn konsekvent feiltolket statistikk, inkludert tapstall, slik at den passet til fremstillingen av vedvarende amerikansk fremgang og suksess.

I Godal-utvalgets NOU «En god alliert», om Norges krigføring i Afghanistan fra 2001–2014, fordømmes bruken av humanitær retorikk for å forklare Norges krigsdeltakelse. Hovedkonklusjonen om hvorfor Norge har deltatt i krigen er alliansedimensjonen; å støtte USA og bidra til å sikre NATOs relevans. Statsministrene Bondevik, Stoltenberg og Solberg har alle stilt seg bak amerikanernes løgnaktige versjon og solgt krigen inn som et humanistisk statsbyggingsprosjekt.

Lærdommen er at Norge aldri mer må delta i USAs kriger, resultatet blir katastrofalt.

Gi freden i Afghanistan en sjanse!

Afghanerne er et folk som i mer enn 40 år har levd i en konstant krigstilstand. George W. Bush «krig mot terror», som Norge kritikkløst har støttet opp om, har ødelagt livet til millioner av uskyldige. Det store flertall av dagens afghanere har ikke fått mulighet til å leve normale liv uten krig.

Nå må afghanerne få fred, og hjelp og støtte til å bygge opp sitt krigsødelagte land. Dette må Norge fremme i FNs Sikkerhetsråd og kreve at FN stiller opp. Norges ambassade i Kabul må gjenåpnes med en gang sikkerhetssituasjonen tillater det.

Leave a Reply