SV fremmer interpellasjon om atomubåter til Haakonsvern

Fylkespolitiker for SV – Symphorien Pombe, fremmet i dag en interpellasjon i fylkestinget der han ber om svar på beredskapen rundt trafikken av atomdrevne ubåter langs norskekysten.

– Jeg vil at Vestland fylkeskommune skal kreve at befolkningen blir varslet når atomubåter har såkalt landligge på Haakonsvern, sier Pombe til Bergensavisen. I tillegg vil han at alle ubåter som kommer inn norskekysten må informere om de har atomvåpen om bord.

Pombes spørsmål til fylkesordføreren:
I hvor stor grad er fylkesordføreren og fylkeskommunen som regional utviklingsaktør, kjent med og involvert i beredskapsplaner og planar i forbindelse med anløp av atomdrevne ubåter i vårt fylke.
Tillit til styresmakter er avgjerande i sikkerhetspolitikken. Vil fylkesordføreren være med å jobbe for større åpenhet omkring anløp av atomubåter i vårt fylke.

Forslag til vedtak:
1. Fylkesordføreren og Vestland fylkeskommune krever at befolkningen blir varslet når atomubåtar har landligge på Haakonsvern.
2. Styresmaktene må krevje svar på om ubåtar i våre farvann har atomvåpen om bord.
3. Om INF avtala ikkje vert fornya, bør Vestland fylke be regjeringa om å stogge anløp av fartøy i vår region som kan bere atomvåpen.

Har ubåtene atomvåpen om bord?

I Bergensavisen blir ekteparet Sverre Bungum og Lisbeth Milsted intervjuet.

– Dette har vært en sak lenge. Etter krigen skulle vi ikke ha atomvåpen på norsk jord. Likevel får atomubåter fra England, USA og Frankrike kjøre inn i norske fjorder, uten at vi får vite om de har atomvåpen om bord eller ikke, sier Sverre Bungum.
Verken han eller konen, Lisbeth Milsted, aksepterer at man ikke har en beredskap som informerer befolkningen dersom noe skulle skje.
– Vanlige borgere er satt helt på sidelinjen og en vet ikke hva som skjer rundt oss og med forsvaret av vårt eget land. Vi ser alle ubåtene som seiler inn i havoverflaten, men det er nok ganske mange ubåter vi ikke ser, sier Bungum.
Ekteparet mener at folk bør få vite hvem som kommer til landet med atomdrevne ubåter dersom katastrofen skulle ramme.

Har du ikke signert? Skriv under på Antikrigs-Initiativets kampanje:
Vi krever at Haakonsvern stenges for anløp av atomubåter

Leave a Reply