Aksjon i Bergen lørdag 13. november kl. 13.00

Antikrigs-Initiativet aksjonerer i Bergen sentrum førstkommende lørdag 13. november kl. 13.00. Vi inviterer alle som har anledning til å delta.

Vi har laget et 10 meter langt banner med teksten

og har trykket opp løpesedler som vi håper dere vil hjelpe oss å dele ut.

Oppmøte: Vågsallmenningen 12, utenfor Kunsthall 3,14, kl. 12.30

Vi vil deretter bevege oss rundt på ulike steder i sentrum: Sjøfartsmonumentet, Fisketorget, Bryggen … Det blir mye folk i sentrum på lørdag, med åpning av Julemarked og melding om fint vær (!)

Aksjonens mål er å skape oppmerksomhet rundt Solberg-regjeringens tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA (Baseavtalen) og øke motstanden mot denne. Saken skal behandles i Stortinget våren 2022.

Publikum oppfordres til å signere oppropet mot avtalen og til å sende inn sine egne høringsuttalelser innen fristen 8. desember.

Vi gjør oppmerksom på Fredrik S. Heffermehls artikkel Sannheten om USAs intensjon med baseavtalen må bli kjent, som ligger ute på våre nettsider. Den gir et godt bilde av hva som står på spill.

Antikrigs-Initiativet har ellers sluttet seg til “Aksjon mot baseavtale med USA” – et samarbeidsutvalg og nettverk for å informere om aktiviteter og markeringer i protest mot baseavtalen mellom USA og Norge.

Leave a Reply