Amerikanske baser i Norge er ikke i det norske folks interesser

Denne appellen ble holdt av Nikolai Østgaard, nestleder i Antikrigs-Initiativet, på “Ingen amerikanske baser på norsk jord” – en ambulerende markering med flere stoppesteder i Bergen sentrum lørdag 13. november.

” – Rett før Solberg-regjeringen gikk av fremmet de forslag om ny base-avtale med USA. Den skal behandles i Stortinget til våren.

Den er lagt ut til høring, med svarfrist 8. desember. Alle kan sende inn sitt svar.

Nye baseavtalen betyr:

  • Opprettelse av 4 permanente amerikanske militær baser i Norge: 3 flybaser: en på Rygge, en på Sola og en på Evenes, og tillegg en marinebase ved Ramsund Orlogsstasjon i Troms
  • En total endring av norsk basepolitikk (fra 1949)
  • Et brudd på norsk sjølråderett
  • Det norske militære blir mer og mer en integrert del av USAs aggressive globale strategi og mindre og mindre et forsvar av Norge
  • Ikke for å forsvare Norge, men å nedkjempe Russland

Rand Corporation beskrev i en rapport av 2019 at målet for USA er «Å forstrekke og destabilisere Russland» («Overstretching and Destabilising Russia»), med økonomisk krigføring og med anlegg av militære baser i NATO land:

Rand Corporation: 70 år gammel Tenke-tank, med vekt på militære spørsmål, mer enn 50% av deres budsjett er finansiert av US department of defense, US Army, US Air Force og US Homeland Security

  • Amerikanske baser i Norge er ikke i det norske folks interesser
  • Bruk din demokratiske rett og send inn høringssvar innen 8. desember”

Leave a Reply