AKI aksjonerer mot baseavtalen lørdag 27. november

Antikrigs-Initiativet aksjonerer igjen i Bergen sentrum – førstkommende lørdag 27. november kl. 12.30. Vi inviterer alle til å delta.

Vi tar med banneret med teksten Ingen amerikanske baser på norsk jord, og har trykket et nytt opplag med løpesedler som vi håper dere vil hjelpe oss å dele ut.

Oppmøte: Vågsallmenningen 12, utenfor Kunsthall 3,14, kl. 12.30


Vi vil deretter bevege oss rundt på ulike steder i sentrum der vi gjør korte stopp og holder appeller. Aksjonens mål er å skape oppmerksomhet rundt Solberg-regjeringens tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA (Baseavtalen) og øke motstanden mot denne. Saken skal behandles i Stortinget våren 2022. Publikum oppfordres til å signere oppropet mot avtalen og til å sende inn sine egne høringsuttalelser innen fristen 8. desember.

Vi håper å se flest mulig av dere på lørdag, velkommen!

Leave a Reply