Husk høringsfristen 8. desember

Antikrigs-Initiativet oppfordrer alle motstandere av regjeringen Solbergs tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA til å sende inn sitt eget, personlige høringssvar der Stortinget anbefales å avvise avtalen. Stortinget skal behandle saken våren 2022, og det er viktig å synliggjøre motstand mot at USA får ta seg til rette på norsk jord med militærbaser der norske myndigheter ikke har adgang!

Her ser du de høringsuttalelsene som har kommet inn foreløpig (det har muligens kommet inn flere, det kan ta mange dager før innsendte uttalelser blir offentlig tilgjengelige).

Du registrerer ditt eget høringssvar på denne siden

Leave a Reply