SoMe-kampanje mot baseavtalen

Norge står i fare for å få fire amerikanske baser på norsk jord. Vi er mange i Norge i dag som jobber mot opprustning med tilhørende krigshissing. Antikrigs-Initiativet støtter en underskriftskampanje mot avtalen og arrangerer nå en plakat-kampanje på Facebook, Twitter og Instagram.

Vi ønsker å bli sterkere for å kunne ha politisk påvirkningskraft, og flere i befolkningen må få vite hva som står på spill. Vil du hjelpe?

Facebook, Twitter og Instagram er plattformer som foreløpig når ut til mange med begrensede midler. Din deltagelse vil gi størrelse på kampanjen. Del et bilde slik at denne kampanje kan fortsette i flere måneder fremover. Vi ser at det hjelper, bare de tre bildene over har nådd ut til mange tusen personer.

Bruk gjerne emneknaggene: #IngenAmerikanskeBaser #NyForsvarsPolitikk og/eller legg inn en lenke til oppropet (https://www.nobelwill.org/appell.html)

Print ut plakaten, ta bilde og del!

Leave a Reply