«Nå kan Finnmark forsvares!»

Av Bjarne Lavik, nestleder i Antikrigs-Initiativet

En lokal sjef, en oberst, forteller oss i Klassekampen at trusselen kommer østfra, altså fra Russland, og med 500 mann og videre utbygging skal vi stoppe dem før vi får hjelp.

Soldater fra 2. bataljon driver oppdragsløsninig og etablerer sikring rundt Porsangermoen.
Foto: Frederik Ringnes, Forsvaret. (CC BY 2.0)

Stort mer kunnskapsløs og historieløs går det ikke an å bli. For så si det som det dessverre er: Her dreier det seg om lang og systematisk hjernevasking. Det er skremmende. Saken er enkelt dette: Russland har aldri angrepet eller truet Norge – hverken i vår tid eller historisk. Dette får vi ikke høre om, verken av oberster eller andre. Men begivenhetene på Krim og det som skjedde i Ukraina, det er knaggen alt skal henges på. Og da får vi ikke høre at i 2014 var der et kupp i Ukraina mot en lovlig valgt regjering hvorpå befolkningen på Krim, 80 % russisk, valgte å gå tilbake til Russland. Dette skjedde også på bakgrunn av trusler og forfølgelse av russisktalende. Blant annet av nynazister.

Det som skjer nå hos oss er det stikk motsatte av trygghet og sikkerhet for landet, enten vi er i Porsanger eller hvor som helst. Vi er blitt, og mere skal det bli om militaristene får det som de vil: En sterk framskutt base i USAs innringing og trusselpolitikk overfor Russland. De nye amerikanske basene som prøves etablert er en del av dette. De betyr amerikanske bombefly med atomvåpen permanent stasjonert hos oss. Slik vil Norge bli utradert dersom en storkonflikt kommer.

Så hva må gjøres nå i 2022? Jo, der finnes et alternativ til den halseløse politikk som føres av Vesten med USA i spissen, og det ligger i FN-pakten fra 1945. Den foreskriver helt andre veger vi må gå for å få en bedre verden: Internasjonal fred og sikkerhet på grunnlag av gjensidig respekt og folkenes rett til selvbestemmelse. Les FN-pakten! Det er min oppfordring.

Vi må si til våre venner i USA, det amerikanske folk, at landet deres trenger å snu og bygge en annen framtid. Landet deres skal bruke 768 milliarder dollar på videre opprustning og krig samtidig som opp mot 50 millioner lever i fattigdom og landet har svære sosiale, menneskelige og økonomiske problemer på en rekke områder. Det blir bortimot tragikomisk at 29 % av soldatene (!) sier at de i løpet av de siste årene har vært usikre på om de ville klare å skaffe seg nok mat, og at opp mot 160.000 sier at de klarer ikke å brødfø familiene sine. Vi vet at der er en sterk freds- og antikrigsbevegelse i USA. De har vår fulle støtte i året som kommer!

Leave a Reply