Aksjon mot baseavtale med USA

Stortinget skal i løpet av våren ta stilling til regjeringen Solbergs avtale om «forsvarssamarbeid» med USA. Avtalen gir USA tillatelse til å etablere fire militærbaser på norsk jord. Antikrigs-Initiativet ser kampen mot amerikanske militærbaser på Rygge, Sola, Evenes og Ramsund som den viktigste striden dette halvåret. Her kan du lese hvorfor.

Ny løpeseddel fra Antikrigs-Initiativet: Norge må si nei til baseavtalen med USA!

AKI har allerede markert sitt standpunkt med flere aksjoner i Bergen sentrum, gjennom innlegg i aviser og ved å si tydelig ifra på sosiale medier. Heldigvis står vi ikke alene. Vi er med i et nasjonalt nettverk – Aksjon mot baseavtale med USA – som deler vår motstand. 5 politiske partier, 5 ungdomspartier, en rekke fredsgrupper, og LO i Oslo og Trondheim har foreløpig sluttet seg til nettverket. Program og liste over tilsluttede organisasjoner her.

Nettverket møtes jevnlig på Zoom. På siste møte ble det bestemt at lørdag 23. april blir «Nasjonal aksjonsdag». Antikrigs-Initiativet har allerede spennende planer for hvordan aksjonsdagen skal markeres i Bergen.

Flere fagforeninger, partier, ungdomsorganisasjoner, fredsbevegelser og andre organisasjoner er velkommen til å slutte seg til nettverket! E-postadressen til aksjonsnettverket er: mot.baseavtale@gmail.com. Aksjon mot baseavtale med USA har egen nettside, se her, og egen side på Facebook, se her.

Leave a Reply