Markering mot baseavtalen lørdag 19. februar kl. 13

Antikrigs-Initiativet aksjonerer igjen i Bergen sentrum – førstkommende lørdag 19. februar. Vi inviterer alle motstandere av baseavtalen til å delta – organisasjoner og enkeltpersoner.

Oppmøte: Vågsallmenningen 12, utenfor Kunsthall 3,14, kl. 13.00

Vi stiller med banneret Ingen amerikanske baser på norsk jord, og har med løpesedler som vi håper dere vil hjelpe oss å dele ut.

Vi vil bevege oss rundt på ulike steder i sentrum der vi gjør korte stopp og holder appeller. Målet er å skape oppmerksomhet rundt Solberg-regjeringens tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA (Baseavtalen) og øke motstanden mot denne. Saken skal behandles i Stortinget våren 2022.

Vi håper å se flest mulig av dere på lørdag, velkommen!

Leave a Reply