AKI ber Stortinget avvise baseavtalen og holde fast på baseerklæringen fra 1949

Markering mot baseavtalen i Bergen 19. februar 2022

Baseavtalen: Amerikanske soldater skal få operere i Norge som om de var i USA. Vi avgir nasjonal sjølråderett og reserverer i praksis deler av norsk territorium til en fremmed makt.

Appell ved Terje Alnes, sekretær i Antikrigs-Initiativet.

Leave a Reply