Vi vil ha fornuft! Amerikanske baser på norsk jord skaper ikke sikkerhet

På mange fronter arbeides det nå for nedrustning, bærekraft og fordeling av makt mellom flere.  Amerikanske baser i Europa er ikke et valg som tilhører denne tankegangen. 

Valget står ikke mellom USA og Russland og det absurde remake av den kalde krigen vi opplever i disse dager. Både USA og Russland har ytterst autoritære maktstrukturer. Det er ikke et reelt valg.

Gitte Sætre holder appell på markering mot baseavtalen 19. februar.
Foto: Dave Watson

Folket ønsker på ingen måte denne verdensordenen basert på krigs-frykt.

Det virkelige valget er alternativet, det fredelige samarbeid om de faktiske utfordringene verden har i dag.

Vi vil ha fornuft!

De amerikanske baser på norsk jord skaper ikke sikkerhet,

Basene vil gjøre Norge til bombemål – USAs fremskutte front.

Ingen konstruktiv forandring vil skje med dagens politikk.

Viljen til selvstendig tenkning i den norske regjeringen er minimal.

Ja, regjeringen er presset fra USA

Ja, presset fra NATO og det industrielle militære komplekset er kraftfullt

Å balansere dette presset krever folkelig mobilisering.

Det er nettopp det vi er i gang med nå.

Vi mobiliserer en ny, fornuftig opposisjon.

En sterk folkelig bevegelse for fred, samarbeide og fornuft.

Vi er ikke bange. Vi frykter ikke fienden.

vi har andre planer. Vi har en sivilisasjon å redde.

kan dere høre oss?

Del 2

Ingen vet hvordan verden vil se ut i morgen

Valget står ikke mellom USA og Russland.

Valget er alternativet, samarbeid om de faktiske utfordringene verden har i dag.

USA og Russland har ytterst autoritære maktstrukturer.

Folket ønsker på ingen måte denne verdensordenen.

Vi vil ha fornuft!

Viljen til endring i den norske regjeringen er minimal.

Ingen konstruktiv forandring vil skje med dagens politikk.

Ja, regjeringen er presset fra USA

Ja, NATO og det industrielle militære komplekset er kraftfull

Å balansere presset krever folkelig mobilisering.

Det er nettopp det vi er i gang med nå.

Vi deler informasjon, vårt sannhetstrykkeri går dag og natt, kan dere høre oss?

(appell fremført av Gitte Sætre på markering mot baseavtalen, i Bergen lørdag 19. februar 2022)

Leave a Reply