Vi vil ha fornuft!

Gitte Sætre holdt appell på markeing mot baseavtalen i Bergen 19. februar 2022.

Baseavtalen: Vi vil ha fornuft! De amerikanske baser på norsk jord skaper ikke sikkerhet. Basene vil gjøre Norge til bombemål – USAs fremskutte front. Ingen konstruktiv forandring vil skje med dagens politikk.

Appell ved styreleder i AKI Gitte Sætre på markering mot baseavtalen 19. februar 2022.

Leave a Reply