Uttalelse fra Antikrigs-Initiativet om situasjonen i Ukraina

Antikrigs-Initiativet er mot en politikk som innebærer bruk av militærmakt for å løse internasjonale konflikter. Derfor tar vi avstand fra Russlands angrep på Ukraina. Krigshandlingene må avsluttes. Reell dialog og reelle forhandlinger må begynne straks.

Vi har håp om at dette kan skje etter at både Russland og Ukraina nå har sagt at de ønsker dette. Samtidig minner vi om at Russland i mange år har advart mot stadige NATO-utvidelser og bedt om sikkerhetsgarantier. Alle Russlands forslag har blitt avvist av USA og NATO. Dagens tragiske situasjon skyldes også den ukrainske regjeringens neglisjering av Minsk-avtalene, fremforhandlet av OSSE.

Våre politiske ledere må nå jobbe for en raskest mulig avslutning på krigshandlingene. Deretter må det gjøres en samlet innsats for å utvikle pan-europeiske sikkerhetsordninger som ivaretar sikkerhetsbehovene til alle stater.

Ikke krig, ikke våpen, men aktivt diplomati for varig fredsbygging.

Antikrigs-Initiativet
v/arbeidsutvalget

One thought on “Uttalelse fra Antikrigs-Initiativet om situasjonen i Ukraina

Leave a Reply