Fredsbevegelsen: Er den død og ubrukelig?

Krigsbevegelsen, den bevegelsen som bare snakker om mer våpen til Ukraina, mer ødeleggelse og lidelse for Ukraina, angriper fredsbevegelsen. Selvfølgelig, slik har det alltid vært i tider med oppbygging til krig og under kriger. Alle andre løsninger enn mer krig og vold skal diskrediteres. Så også i Ukraina. Det snakkes om en militær løsning hele tiden: «Dette blir en langvarig krig! Pøs på med våpen!».

Vi skal ikke her gå inn på hvem som direkte tjener på krigen, men noen sterke krefter, økonomiske og politiske, tjener på krigen. Det blir en ulykke for det ukrainske folket og en ulykke for Europa. Og sjansene for en alvorlig storkrig der atomvåpen blir brukt, kan ikke utelukkes. I så fall får vi en verdenskrise med uhyggelige konsekvenser.

Finnes det virkelig ingen andre utganger enn fortsatt krig? Selvfølgelig gjør det det!

La oss ta utgangspunkt i FN-pakten som ble vedtatt etter 2. verdenskrig nettopp for å hindre konflikter og krig slik vi ser det i Ukraina. Der står det i Artikkel 2, pkt. 3: «Alle medlemmer skal bilegge sine internasjonale tvister ved fredelige midler på en slik måte at internasjonal fred, sikkerhet og rettferdighet ikke settes i fare.»

Russlands invasjon er et alvorlig brudd på denne artikkelen. Nå må FN-paktens bestemmelser straks settes ut i livet og alle parter må bidra – Russland, Ukraina, de folkegruppene i Ukraina som står mot hverandre, Europa – og FN.

Følgende punkter er en mulig strategi, der også Norge kan bidra.

1. Øyeblikkelig våpenhvile innføres.
2. FN griper inn og igangsetter forhandlinger.
3. Forhandlingsgrunnlaget må ta utgangspunkt i årsakene og bakgrunnen for krigen. Som i alle konflikter må alle parters syn og legitime interesser være med og tas hensyn til i forhandlingene. Fred og etterhvert forsoning er målet. Kompromisser er nødvendige. Sikkerhetsinteressene til alle parter må ivaretas.
4. FN må vurdere fredsbevarende styrker til området.

Og hva med Norge? Norge må straks fremme forslag om våpenhvile og forhandlinger i FNs Sikkerhetsråd. Dette må også tas opp i FNs Generalforsamling umiddelbart.

Dessverre er det slik at vår regjering og flertallet på Stortinget har stilt seg på krigsbevegelsens side. Men det går an å snu! Det går an i praksis å vise at vi er en fredsnasjon! At vi tror fred er mulig i Europa og verden!

Antikrigs-Initiativet

One thought on “Fredsbevegelsen: Er den død og ubrukelig?

  1. Det burde vært satt inn fredsbevarende styrker i.f.b Minsk 1 og 2 avtalene fra 2015. De ble fremforhandlet av Tyskland og Frankrike og Russland som sikkerhetsgarantist. Ukraina har konsekvent trenert disse avtalene. Antagelig etter press fra USA. I de 8 årene som har gått siden Minskavtalene blev signert har det blitt drept 14000 sivile i Donbassregionen. De har vært under kontinuerlig angrep fra Ukrainske soldater, hvor den (hovedsaklig) importerte leiesoldater med nazi ideologi misstenkes for de fleste og groveste forbrytelsene. Nå er all opposisjon kriminalisere, og politiske rivaler er forsvunnet, fengslet eller drept. Slik forholdene er i dag er det vannskelig å si hvor mye støtte Nazelinsky regimet har. Den sivile motstanden har vært liten til fraværende. Det kan tyde på at den russiske taktikken har lykkes. Den jevne ukrainer som har yttret seg negativt om regimet har ofte forsvunnet, blitt arrestert som pro-russisk. I et land med religiøse og politiske motsettninger, og de fleste har venner og familie på begge sider. Ukraina er ikke en demokratisk stat. Det er verdens 3 mest korrupte land. Det har ingen innteresse for EU (hvis man ser bort fra følelsesmessige svingninger) NATO vil ikke ha Ukraina som medlem, men heller kjøpe seg retten til å bekjempe Russland til siste ukrainer. Tar man med IS humanisme og det akutte behov for å hente Taliban til Norge for å føre dialog. Hva er problemet med å snakke med Lavrov eller Putin. Men det ser ikke ut til at EU pampene har baller til å stå imot den seniles krav, som vil holde Russland ute, Tyskland nede, mens amerikansk våpenindustri går gode tider i møte.

Leave a Reply