Åse Møller-Hansen – appell på Nasjonal aksjonsdag mot baseavtale med USA

Jeg kommer fra Internasjonal kvinneliga for fred og frihet og fra Antikrigs-Initiativet. I dag er det nasjonal markering i flere norske byer mot baseavtalen med USA. Jeg vil si litt om våre amerikanske allierte.

Fredsbevegelsen blir ofte beskyldt for å være anti-amerikanske. Men USA har selv en rekke fredsorganisasjoner som er helt på linje med oss. De er våre allierte. Når vi aksjonerer mot amerikanske baser i Norge, så aksjonerer amerikanske fredsorganisasjoner for å overføre store deler av $ 770 milliarder militærbudsjettet for 2022 til velferd, helse og klimatiltak. Et viktig tiltak er å stenge ned de 800 amerikanske baser som er spredt rundt på alle kontinent. I The no bases campaign nevner fredsorganisasjonen World BEYOND War også andre grunner for å legge ned basene, blant annet disse syv som er svært relevante i norsk sammenheng:

Basene øker spenningen. Tilstedeværelsen av amerikanske tropper, massive våpenarsenaler og tusenvis av fly, stridsvogner og skip i hvert hjørne av verden utgjør en reell trussel mot omkringliggende land og er en provokasjon og en permanent påminnelse om USAs militære kapasitet. Basene brukes til militærøvelser og trening på krig.

De tilrettelegger for krig. Forhåndslagring av våpen, tropper, kommunikasjonsutstyr, fly, drivstoff osv. gjør logistikken effektiv. Fordi USA kontinuerlig utarbeider planer for militære aksjoner rundt i verden og alltid har tropper klare, kan de med små grep igangsette kampoperasjoner.

De setter vertsland i fare. Land med amerikanske baser, kan bli mål for angrep som svar på amerikansk aggresjon.

De kan ha atomvåpen. Atomvåpen eid av USA er plassert i fem europeiske land som ikke har atomvåpen selv: Belgia, Tyskland, Italia, Nederland og Tyrkia. (Vi har ingen måter å kontrollere om USA bringer med seg atomvåpen i fly og i ubåter som ankommer Norge.)

Basene skaper mer militarisme. I stedet for å avskrekke potensielle motstandere, utfordrer de andre land til å øke militærutgifter og aggresjonsnivå.

De forårsaker miljøskade. Basene har flere steder forårsaket permanent økologisk skade. Det gis ingen garanti om å overholde lokale miljøbestemmelser. Når en base returneres til vertslandet er det ingen krav om at USA skal rydde opp. Kostnadene for å fjerne drivstoff, brannskum osv. kan koste milliarder.

Basene forårsaker forurensning. I mange tilfeller har giftige kjemikalier fra basene kommer inn i lokale vannkilder. På Hawaii, i Japan, Sør-Korea og Tyskland foregår det kontinuerlige demonstrasjoner mot amerikansk militær tilstedeværelse og forurensende baser. Kampfly skaper enorm støyforurensning. Det amerikanske militæret er også den største enkeltforbruker av fossilt brensel og produsent av klimagassutslipp i verden.

Vi ber Stortinget si nei til baseavtalen med USA.

Leave a Reply