Appell på 1. mai

Denne appellen handler om at vi må begynne å løse våre problemer. Vi trenger ikke finne opp hjulet på nytt, vi kan bare hente frem et dokumentet fra 1945, FN-traktaten. Slik kan nedrustningen begynne.


” – Hvordan går det når det gambles med våre liv, vår mattilgang og virkelighetsforståelse?

Vi drømmer om en verden uten storpolitisk idiotspill, en verden som harmonerer med våre ambisjoner. Vi er også sinte og frustrert. Hva skal man mene om alt dette som skjer rundt oss? En ting er sikkert, vi mennesket bruker mer tid på å analysere enn vi gjør på å finne løsninger på problemene. Hvor er menneskene rundt forhandlingsbordet, dem som må stoppe de menneskelige lidelsene?

Gitte Sætre holdt appell på vegne av Antikrigs-Initiativet 1. mai

Trofast er vi fanget i menneskenaturen, den som konstant higer etter makt og finner nyanseforskjeller, kritiserer og konkurrerer. Denne appellen handler om at vi må begynne å løse våre problemer. Vi trenger ikke finne opp hjulet på nytt, vi kan bare hente frem et dokumentet fra 1945, FN-traktaten. Slik kan nedrustningen begynne.

Antikrigs-Initiativet kjemper mot tilleggsavtalen til forsvarssamarbeidet med USA, de 4 amerikanske basene på norsk jord. Avgjørelsen må utsettes og Sverige og Finnland må utsette sin avgjørelse om NATO medlemskap. Krigen i Ukraina er et sjokk for mange. Vi mener at beslutninger med store ringvirkninger ikke kan fattes i en slik tilstand vi befinner oss i nå. Nemlig sjokk!

La oss ta diskusjonene og påpeke mulighetsrommet som nå kommer for at makt fordeles.

Nå er tid for de gode løsninger kommet og en nordisk forsvarsallianse kan være med å snu bordet hvis man velger det? Finland, Sverige, Norge og Danmark – et nordiske forsvarssamarbeid, ble dannet gjennom en memorandum og signert 4. november 2009!

Washington, vil nemlig aldri i vår levealder si unnskyld for alle sine brudd på folkeretten.

Sin frykt for ytringsfriheten ref. Julian Assange. USA vil aldri med sin institusjonaliserte rasisme, fattigdom og konservatisme finne gode løsninger for Norden. Norske kvinner og menn har jobbet lenge og hardt for det samfunnet vi har og det skal hverken russerne eller andre komme å ta fra oss.

Vi må ikke aksepterer premissene i dette spillet.

Vi må sette andre premisser. 

Fredsbevegelsen må mobilisere til brede befolkningsgrupper som støtter Ukraina og ønsker fred. Slik kan fredsbevegelsen vokse og bli en agent med styrke.”

Leave a Reply