Rundebordskonferanse om feministisk sikkerhetspolitikk

Kunstnere, aktivister og frittenkende har dannet en kommisjon for de gode løsninger. Nå inviterer de til en rundebordskonferanse i Teaterkjelleren (Den Nationale Scene) for å utvikle en feministisk sikkerhetspolitikk. Mandag 19. september kl. 19 møter du syv kvinner som er lei av fastlåste verdensbilder, og som vil skape en ny og friere diskusjonsplattform. 

Når realpolitikken og ideologiske standpunkter reduseres til kamp mellom to poler, trengs kvinnfolk som fungerer som mer enn våpenskjold. Antikrigs-Initiativet og Kunsthall 3,14 har samlet syv kvinner på scenen, som sammen vil gi sin analyse og kritiske refleksjoner rundt sikkerhetspolitikken og dagens internasjonale situasjon. Initiativtakerne er opptatt av hvordan kunsten kan spille en rolle i samfunnet.  

Å tenke ut over de etablerte verdensbilder og være med å skape nye verdenshorisonter er et abstrakt og utfordrende arbeid. Det heter seg at ny tid krever ny politikk. En ny tid kan komme, men ikke ut av det blå.  

Hvem inviteres vanligvis til bordet der forsvars- og utenrikspolitikk utvikles? Er det de som er best rustet til å finne gode løsninger? Gang på gang viser de manglende forståelse for hvilken sårbar planet vi lever på. Ikke bare gjør de oss redd og usikre, de har også begynt å stjele kunstens virkemidler. Nå approprierer, mystifiserer og igangsetter makten et krigsteater og går antikken en høy gang.  

Syv kvinner tar grep. På lik linje med FNs generalforsamling har disse kvinnene ingen juridisk bindene mandat, og som i FN fungerer denne samlingen som et skapende normativt rom, som kan danne grunnlag for samfunnsmoral og internasjonal rett. 

Støttet av: Kunsthall 3,14, Fredsstiftelsen, Antikrigs-Initiativet, Norsk Kulturråd, DNS.

Leave a Reply