Ingen snakker om fred

Av Bjarne Lavik, styremedlem i Antikrigs-Initiativet.     

Ingen snakker om fred, i hvert fall ikke i Ukraina. Bare våpen, mer og mer, langvarig krig til glede for krigsindustrien og krigsbevegelsen. Det enstemmige vedtaket i FNs Sikkerhetsråd 6. mai er lagt i en skuff, låst og nøkkelen kastet. I hvert fall i Norge, som fremmet forslaget sammen med Mexico om stans i krigshandlingene og forhandlinger umiddelbart.

For ifølge Jens Stoltenberg går vegen til fred gjennom å forberede seg på krig. Det har han lært av noen gamle romere som han sa på AUFs Sommerleir på Utøya. Han sa også henimot utilslørt at Russland planlegger å angripe Norge. Hos denne mannen rår uforstand og vrangforestillinger.

Illustrasjon: Pablo Picasso “Guernica” som viser slaktingen av denne landsbyen under den spanske borgerkrigen. En kopi av billedvev i full størrelse henger i FNs Sikkerhetsråd i New York. Bildet var trukket for da utenriksminister Colin Powell fortalte løgnene om masseødeleggelsesvåpen som var begrunnelsen for å gå til krig mot Irak. Lisens: Creative Commons 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

I 1899 skrev den amerikanske antikrigs-dikteren Stephen Crane, med bakgrunn i den amerikanske borgerkrigen, diktet “Krigen er god”.

I dag, 123 år etter, to verdenskriger, utallige andre kriger, herjer den samme sinnssykdommen i verden. 

KRIGEN ER GOD

Gråt ikke, unge kvinne, for krigen er god.
Om din elskede kastet hendene vilt mot himmelen
og den skremte hesten løp videre alene,
ikke gråt, krigen er god.

Regimentets skarpe trommevirvler,
små sjeler som tørster etter kamp,
disse mennene er født til å gå i takt og dø.
Ære, uten forklaring, flyr over dem,
stor er krigs-guden, stor, og hans rike –
en mark der tusen lik ligger.

Gråt ikke, lille barn, for krigen er god.
Om din far stupte i de gule skyttergravene,
rev seg for brystet og døde,
gråt ikke, krigen er god.

Fort, den flammende regiments-fanen,
ørn med fjær-kam i rødt og gull,
disse mennene var født til å marsjere og dø.
Si til dem: Æren er å slakte.
Gjør det klart for dem: Det er ærefullt å drepe.
Og en mark, der ligger tusen lik.

Og mor, ditt hjerte hang ydmykt som en knapp,
hang på det strålende lik-kledet til din sønn.
Ikke gråt. Krigen er god. 


(Gjendiktet av BL august 2022 etter Stephen Crane “War is Kind” i samlingen “The Black Riders” 1899. Også gjendiktet av Olav H. Hauge i 1974). 

Til sist: Mellom 2 og 3 hundre drepes i krigen i Ukraina hver dag, På begge sider, soldater og sivile, mest soldater. USA styrer det hele og de går inn for en langvarig krig. Ingen forhandlinger, ingen fred. Hvordan kan vi, Norge, verden, godta dette? Hvor mange skal dø?

Leave a Reply