Løpeseddelutdeling i Bergen

En god gjeng fra Antikrigs-Intitiativet markerte seg på Torgallmenningen i dag. Løpesedeler ble delt ut med oppfordring til folk om å signere oppropet: Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen. Vi er nå oppe i 830 signaturer, og vi er glade for at organisasjonene Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) og Stopp NATO også har sluttet seg til oppropet.

Leave a Reply