Bli fast bidragsyter til AKI

Antall medlemmer i Antikrigs-Initiativet øker jevnt og trutt. Medlemskontingenten er vår viktigste inntektskilde. Det vil ikke strekke til når vi nå ønsker å få opprettet lokallag, og skaffe oss et lite kontorlokale. 

Vi oppfordrer medlemmer og sympatisører til å bli faste bidragsytere til AKI, med et mindre månedlig eller årlig beløp.  

Det skal ikke så mange bidragsytere til før vi har en ganske annen økonomi, som vil gjøre AKI i stand til å ta flere initiativer og gi oss større slagkraft. Du kan selv sette opp et fast trekk i din nettbank.

Vårt bankkonto nr.: 1254.63.09418

Vi har laget instruksjoner for de som har nettbank hos DNB eller Sbanken:Takk for alle bidrag, små eller litt større!


Leave a Reply