AKI støtter ikke Norges Fredsråds kritikk av fredstog

Vedrørende oppslag i Klassekampen 22. desember:

Antikrigs-Initiativet er medlem i Norges Fredsråd, og vi stiller oss ikke bak de kritiske uttalelsene som fredsrådets daglige leder Oda Nyborg kom med til Klassekampen om Fredsinitiativet 2022 sin demonstrasjon 17. desember.

AKI har i dag sendt følgende innlegg til Klassekampen:

Om «Ufred i fredsrørsla»

22. desember har dere en sak om «ufred i fredsrørsla» der Norges Fredsråd visstnok skal være uenig med demonstrasjonen som «Fredsinitiativet 2022» hadde foran Stortinget lørdag 17. desember med parolen «Julefred – våpenhvile og forhandlinger nå!»

Denne parolen er helt i tråd med det oppropet som Antikrigs-Initiativet (AKI) lanserte 11. november 2022: «Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen» der vi krever:

«Norge må bryte ut av folden og ta et aktivt fredsinitiativ:

– krev øyeblikkelig våpenhvile
– bruk plassen i FNs sikkerhetsråd til å følge opp vårt eget forslag enstemmig vedtatt i Sikkerhetsrådet (6. mai 2022), for å få i gang fredsforhandlinger i tråd med FN-paktens retningslinjer for fredsløsninger».

Oppropet er signert av 850 personer og vi vil arbeide hardt for å få flere til å undertegne. 

Foruten AKI har også Stopp NATO og IKFF støttet dette oppropet. Begge organisasjonene er med i Norges Fredsråd og vår aktivitet er godt kjent i Fredsrådet.

Nikolai Østgaard
nestleder i AKI

Leave a Reply