900 underskrifter for våpenhvile og forhandlinger

Oppropet «Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen», som Antikrigs-Initiativet lansert 11. november, har nå passert 900 underskrifter, inkludert støtte fra organisasjoner! Folk fra hele landet har signert.

Dette viser at det er svært mange som ikke støtter den offisielle linjen som går ut på å sende stadig flere og tyngre våpen til Ukraina. De som har signert mener at Norge må slå inn på en ny kurs, der diplomati, våpenhvile og forhandlinger skal være Norges politikk.

Medlemmer i Tromsø har vært ute på gaten flere ganger, her et bilde fra 21. januar.


Oppropet ble lansert da Norge satt i FNs Sikkerhetsråd, og hadde en spesiell mulighet til å påvirke. Fra årsskiftet er ikke Norge lenger i Sikkerhetsrådet. Vi velger likevel å fortsette å samle underskrifter for en ny kurs, der Norge skal arbeide for våpenhvile og fredsforhandlinger i tråd med FN-paktens retningslinjer for fredsløsninger.

Mange av de som har signert har gitt en personlig begrunnelse for hvorfor de har valgt å skrive under, nedenfor har vi sakset bare noen få eksempler. Du kan lese alle kommentarene her.

«Jeg signerer fordi jeg er imot krig generelt og fordi diplomati ikke får en sjanse i denne spesielle situasjonen.»
– Svein Pedersen, Brønnøysund

«Denne krigens lidelser må ta slutt. Fredsforhandlinger og våpenhvile nå.»
– Marianne Sælen, Bønes

«Norge må snarest trekke seg ut av denne konflikten. Vi ønsker og forlanger en fremforhandlet løsning!»
– Hans Borge, Stavanger

«Norge må ta det initiativ som er en fredsnasjon verdig at vi ikke deltar i kriger utenfor vårt land der Norge ikke er truet. Videre at vi støtter FN-pakten i deres retningslinjer for fredsløsning i Ukraina.»
– Mons Lie, Oslo

«Jeg signerer fordi alt må gjøres for å få en stopp av denne meningsløse krigen. Forhandlinger må til!»
– Hermien Prestbakmo, Rundhaug

«Krigen i Ukraina må ta slutt. Russland, USA, NATO og Ukraina må starte fredssamtaler ellers er atomkrig det neste.»
– Trine Heimdal, Tjodalyng

«Fredsarbeidet må settes i gang.»
– Hege Tunaal, Oslo

«Våpenhvile er den eneste løsningen, kom dere til forhandlingsbordet asap!»
Per Erichsen, Oslo

«Jeg signerer fordi krigens vanvidd, krigshandlingene, drepingen, lemlestelsene og ødeleggelsene må stoppes umiddelbart. Og erstattes med våpenhvile og fred.»
Lars T. Helleren, Mandal

«Krigen i Ukraina kan bli stoppet bare hvis alle NATOs land vil forhandle for fred men ikke sende hjelp og våpen. Galskapen må ta slutt! Og propaganda i media også!»
– Ludmila Danilova, Oppegård

Leave a Reply