Stans det ukrainske folks lidelser – våpenhvile nå!

Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen (signer oppropet)

Av Nikolai Østgaard, styreleder i Antikrigs-Initiativet

Den brutale krigen i Ukraina må ta slutt og de involverte må snarest komme til forhandlingsbordet, der FN-paktens retningslinjer legges til grunn. Alle parters interesser må tas hensyn til.

Det var dette Minsk 1 (2014) og Minsk 2 (2015) avtalene la opp til. FNs sikkerhetsråd ratifiserte Minsk 2-avtalen (res 2202) 15. februar 2015 [ref 1], som betyr at alle land tilsluttet FN er forpliktet til å følge opp denne avtalen.

Hva skjedde? Daværende ukrainske president Poroshenko, tidligere tyske forbundskansler Merkel og tidligere franske president Hollande har alle stått fram og sagt at de aldri mente alvor med Minsk 1 og 2. De undertegnet avtalene kun for å vinne tid for å forberede seg til krig mot Russland. Helt i tråd med Rand Corporation* Rapport fra 2019 sendte Vesten «dødelige våpen» til Ukraina og bidro til en massiv oppbygging av Ukrainas militære.

Denne rapporten skriver i klartekst at målet er «Å forstrekke og destabilisere Russland» og blant mange punkter finner vi etablering av amerikanske baser i NATO land.

Nikolai Østgaard, nyvalgt styreleder i Antikrigs-Initiativet

Så hva har Norge gjort, utover å følge Rand Corporation sine anbefalinger om å opprette 4 amerikanske militære baser i Norge? Sammen med Mexico fremmet Norge 6. mai 2022, et forslag til FNs sikkerhetsråd der de ba FNs generalsekretær om å få i stand fredsforhandlinger. Sikkerhetsrådet fattet vedtak, men vi har ikke sett at Norge har fulgt opp dette på noen måte. Da det forelå et konkret fredsforslag hjulpet fram av Tyrkia i april 2022, sørget Vesten, representert med Boris Johnson fra UK at denne ikke ble undertegnet. Vi hørte ingen protester fra Norge. Tvert imot, så har man slått på krigstrommene, økt sanksjoner mot Russland, sendt våpen til Ukraina og trent ukrainske soldater. Alt sammen, stikk i strid med den forpliktende Minsk-avtalen og forslaget Norge selv fremmet i sikkerhetsrådet.

Man kan mene hva man vil om det russiske lederskapet, men i motsetning til Vesten tok de fredsforsøkene fra Minsk 1 og 2 alvorlig, og ble grundig lurt.

Hvis Zelensky, og Pooroshenko før ham, hadde brydd seg om det Ukrainske folk hadde de gått i forhandlinger for lenge siden. Da ville Donbas fortsatt vært en del av Ukraina, hundretusen soldaters liv hadde vært spart og 10 millioner ukrainske flyktninger hadde fortsatt kunne bo i Ukraina.

Nå blir det ikke sånn – den offisielle ukrainske politikk er å sloss til siste ukrainske soldat.

I Norge har vi den ulykksalige situasjon at hele det politiske lederskap, inklusiv ledelsen i de tidligere fredspartiene SV og Rødt, stiller opp unisont bak NATO/USA  sin politikk i Ukraina (jfr. Rand Corporation Rapport, 2019).

Antikrigs-Intiativet har helt siden krigen eskalerte 24. februar 2022 vært tydelig på at løsningen er våpenhvile og fredsforhandlinger etter FN paktens retningslinjer.

Vi har vært tydelig på at krigen har pågått siden 2014 og at Minsk-avtalene var viktige muligheter som ble sabotert.  Vi oppfordrer alle antikrigskrefter i alle politiske partier og organisasjoner til å fremme krav om at Norge må velge en ny vei i Ukraina krigen:

  1. Kreve øyeblikkelig våpenhvile.
  2. Stanse våpenforsendelser, militærhjelp og sanksjoner
  3. Få i gang fredsforhandlinger i tråd med FN-paktens retningslinjer for fredsløsninger.

Det er fortsatt tid til å få snudd krigs-spiralen

Verdens folk ønsker fred – ikke krig.

  • Rand Corporation er en 70 år gammel amerikansk tenke-tank med vekt på militære spørsmål, mer enn 50% av deres budsjett er finansiert av US department of defense, US Army, US Air Force og US Homeland Security

Referanser

[Ref 1]

Unanimously Adopting Resolution 2202 (2015), Security Council Calls on Parties to Implement Accords Aimed at Peaceful Settlement in Eastern Ukraine

https://press.un.org/en/2015/sc11785.doc.htm

Leave a Reply