Bak idyllen 

Fra åpningen av utstillingen Fjerde Akt; Krig
– Ivar Tveito Jørdre

Bak idyllen – Ivar Tveito Jørdre

Bak idyllen 

Bak dei tildekte løgnene 
innanfor alle dørene 
lever den arrogante makt 
Dei militæres tunge ord 
sleng dei i folkets ansikt 
– 

I all opprustninga 
bortanfor all fornuft 
dreg dei våpna fram 
utan omsyn til
menneskeverdet ikring 
– 

Bak idyllen og falsk fred 
ligg råtne tankar
om mørke fiendar 
Folket må reise fanen 
mot denne råskap 
– 

Trugsmålet om krig 
og kjernevåpen handla 
med profitt i grådige hender 
er fiendar av sjølve livet 
Stopp det med fredens kraft 
Stopp det med folkeleg makt 
– 

Ivar Tveito Jørdre 

Leave a Reply