1. mai i Bergen

1. mai alliansen inviterer til felles markering av dagen på Vågsallmenningen kl. 12.30.


Det blir appeller og prosesjonstog til Tårnplass under parolen:

”FOR FRED, VELFERD OG FOLKESTYRE. MOT IMPERIALISME, RASISME, KRIG OG TERRORISME.”

Tilsluttede organisasjoner: Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), Latin Amerika gruppen, Kvinneaktivistene, Bergen NEI til EU, ALAMAL, Palestinakomiteen, Skip to Gaza, Kvinnefronten, Antikrigs-Initiativet.

Etter markeringen slutter vi oss til arrangementet til LO i Bergen og Omland.

Leave a Reply