Et veikart for fred i Ukraina

Prof. Dr. Alfred de Zayas, Geneva School of Diplomacy, tidligere FNs uavhengige ekspert på internasjonal rett, har lansert et veikartet i 10 punkter for fred i Ukraina.

«Ettersom flere og flere politikere og akademikere erkjenner at Ukraina-konflikten ikke kan løses militært, at det ikke vil være vinnere, men bare tapere, bør vi konsentrere oss om å stoppe slaktingen. Dette er den eneste rasjonelle politikken vi kan følge, og bør fremmes av alle FN-organer, særlig Generalforsamlingen, FNs høykommissær for menneskerettigheter, FNs høykommissær for flyktninger, Verdens helseorganisasjon, etc.

1. Våpenhvile basert på FN-pakten
2. Et forbud mot levering av våpen til de krigførende
3. FN-organisert internasjonal bistand til alle befolkninger som lider på grunn av krigen, mangel på energi, mangel på mat
4. FN-organiserte og overvåkete folkeavstemninger på Krim og Donbas
5. Opphevelse av sanksjoner som har opphevet fordelene ved globalisering, brutte forsyningskjeder, opprørt internasjonal handel, truet matsikkerhet
6. Utarbeidelse av en ny sikkerhetsarkitektur for Europa
7. Samordnet innsats fra stater og UNHCR for å lette repatriering av ukrainske flyktninger “i trygghet og verdighet”
8. Et globalt fond for gjenoppbygging av infrastruktur i alle regioner som er berørt av krigen
9. Etablering av en sannhets- og forsoningskommisjon for å høre klager fra alle sider
10. Etterforskning og straff av krigsforbrytelser av de respektive regjeringene som fastsatt i Genève-konvensjonene fra 1949 og 1977-protokollene: ukrainske forbrytelser som skal straffeforfølges av ukrainske dommere, russiske forbrytelser som skal etterforskes tiltales av russiske domstoler.»

Les hele forslaget fra Alfred de Zayas her.

Leave a Reply