Parolen må være «Våpenhvile og forhandlinger nå!»

Vedr. forespørsel om å slutte oss til markeringen i Oslo 7. oktober

Fredsinitiativet 2022, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) og Stopp NATO ber om vår tilslutning til arrangementet i Oslo lørdag den 7. oktober. Arrangementet skal være et bidrag til en internasjonal mobilisering mot Ukraina-krigen, slik det ble bestemt på International Summit for Peace in Ukraine, som ble holdt i Wien i juni.

Parolegrunnlaget er som følger:

1. Våpenhvile og forhandlinger, ikke eskalering
2. Russland ut av Ukraina – ingen NATO-ekspansjon
3. Klimasatsing, ikke opprustning og atomvåpen

Vi viser til resolusjonen fra International Summit for Peace in Ukraine, med tittel: «Fred med fredelige midler. Våpenhvile og forhandlinger nå!»

Antikrigs-Initiativet stiller seg bak denne. Parolen i overskriften er helt i overenstemmelse med den vi i AKI har gjort til vår parole fra første stund, nemlig «Våpenhvile og forhandlinger nå!»

Dette er den eneste parolen som burde brukes 7. oktober: «VÅPENHVILE OG FORHANDLINGER NÅ!». Alt annet må det forhandles om, inkludert status til de østlige regionene. Kravet om at Russland skal trekke seg ut av alle erobrede områder, inkludert Krim, før forhandlinger er aktuelt, har vært og er vestens argument for fortsatt krigføring. Det vil neppe skje, men er et argument for en voldsom eskalering av krigen, titusener om ikke hundretusener flere døde. Dette er ikke i det ukrainske folkets interesser. 

Skal det først marsjeres mot den russiske ambassaden så må det jo også marsjeres mot den amerikanske, siden krigen ikke kan fortsette uten massiv støtte fra USA og NATO-land. Det hadde holdt å marsjere mot norsk UD, for det er der våre krav skal rettes.

Dere har også tidligere bedt om AKIs tilslutning til arrangementer der parolegrunnlaget har vært fastslått på forhånd. Vi reiste den samme kritikken den gang. Denne gangen finner vi det ikke riktig å gi vår tilslutning til arrangementet, som etter vår oppfatning ikke er i tråd med resolusjonen fra Wien.

Arbeidsutvalget i Antikrigs-Initiativet

Leave a Reply