Fra krig og opprustning til fred, velferd og internasjonalt samarbeid

Av Nedrustningsutvalget i AKI

Vi lever i en usikker tid med kriger, geopolitiske konflikter, kapprustning, stadig farligere våpen og våpen på avveie. I 2022 brukte verden 21 000 milliarder NOK på våpen og militære utgifter, og krigsbudsjettene vokser. Opprustningen tapper statsbudsjett både i rike og fattige land.

Krigen i Ukraina er like grusom som andre kriger, og kan ikke legge grunnlaget for en framtidig sikkerhetspolitikk. Vi må utvide perspektivet og se at også USA og vestlige land har påført verden og menneskeheten store skader gjennom mange år. Vi må bygge broer.

Vi er opptatt av å stoppe klimakrisen. Da må vi også snakke om hvordan militarismen ødelegger miljøet. Vi må snakke om å avskaffe krig. Vår framtid må baseres på felles ansvar for å ta vare på jorden og på at alle land må samarbeide, også de som i dag er «fiender».

«Verdens virkelige kamp er å leve sammen og overvinne våre felles globale kriser – miljøkrise og ulikhet.» – Jeffrey Sachs, president for FNs nettverk for bærekraftig utvikling

Vi må følge FNs vei til fred og løse konflikter med diplomati og megling. FNs ordinære budsjett er kun 0,3 % av det NATO-landene bruker på forsvar og opprusting.

Å løse konflikter på slagmarken er en barbarisk og utdatert metode. Det trengs en kunnskapsbasert tilnærming, som overskrider krig og våpenleveranser.

Krigsindustrien er avhengig av krig og konflikt. Den nye kalde krigen har ført til storproduksjon av våpen og ammunisjon, også atomvåpen, til tross for FNs atomvåpenforbud. I 2022 brukte atomvåpenstatene mer enn 1 688 000 NOK hvert minutt på atomvåpen.

Prisen av et kampfly er nok til skolegang for 200 000 barn. Prisen av en tanks er nok til å gi 26 000 mennesker behandling for malaria. 3 % av det globale militærbudsjettet kan sikre ren vannforsyning til alle.

Kloden tåler ikke mer krig.

La oss heller investere i fred, sikkerhet for mennesker og for kloden.

Fred med fredelige midler

Hundretusenvis av soldater og mange tusen sivile er drept i Ukrainakrigen. Titusener er lemlestet og alvorlig skadd for livet. Sanksjoner ment å skade Russland har forårsaket økonomisk ustabilitet over hele verden.

I krig er alle tapere, bortsett fra krigsindustrien. Krigsindustrien og deres investorer tjener store penger på krigen, også her i Norge. Det er på høy tid å stoppe krigen i Ukraina, og beskytte mennesker, natur, jordbruksland og infrastruktur. Mange ukrainske sivile, blant annet Yurii Sheliazhenko, ber om våpenhvile og fredsforhandlinger.

«Alt annet enn forhandlinger er meningsløs sløsing med menneskeliv», sier selv USAs øverste militære leder, Mark Milley (CNN 11.11.22)


Meld deg inn i Antikrigs-Initiativet

Leave a Reply