Er AKI konsistente, et svar til Geir Hem

Geir Hem (leder i Stopp NATO) spør oss på Facebook: «Er det ikke inkonsistens i AKIs uttalelse her versus uttalelsen om Ukraina? Når det gjelder Ukraina vil ikke AKI støtte demonstrasjon som inkluderer parole om at Russland må ut. Når det gjelder Palestina stilles forutsetning om at “okkupasjonen må opphøre”. Jeg bare lurer.»

Ja, AKI mener i begge tilfeller at krav om våpenhvile, stans av våpensendinger og forhandlinger er det aller viktigste, både i Palestina og Ukraina. Det haster, for menneskeliv er viktigere enn alt annet. 

AKI står også fast på synet om at forhandlinger om territorier – i begge områder – må følge ETTER at våpenhvile er iverksatt.  

Å stille forhåndskravet «Russland ut av Ukraina» er, som vi skriver i vår uttalelse i forbindelse med Fredsinitiativets demonstrasjon 7 oktober, kun en parole USA/NATO fremmer for å forlenge krigen og å påfører det ukrainske folk ytterligere lidelser. 

Krigen i Ukraina kunne vært unngått dersom fredsforsøkene hadde blitt fulgt opp. Både Minsk 1 og 2 og fredsforslaget i april 2022 ble sabotert av Vesten. I stedet har USA/NATO bidratt til en voldsom oppbygging av Ukrainas militær apparat for krig med Russland. Alt dette er nå alminnelig kunnskap, men har stått i USA plandokumenter i årevis, se f.eks. Rand Corporation rapport fra 2019.  

Når det gjelder Israel og Palestina må man via forhandlinger finne en løsning som sikrer alle palestineres rettigheter og apartheid politikken til Israel må opphøre. Dette har vært et krav flertallet av verdens land har stilt i mange tiår, men som har blitt saboterte av Israel med Vestens støtte.

Bortsett fra at både palestinere og folk i øst-Ukraina har vært terrorisert og fratatt rettigheter i hhv, 75 år og 8 år, er det vanskelig å finne likheter mellom de to konfliktene. Etter AKIs mening er de to scenariene vesensforskjellige, både historisk og geopolitisk. 

Likevel er mange av ingrediensene de samme: 

– sterk vestlig innblanding begge steder
– misbruk av folk og land for å styrke vestlig dominans i regionene
– sterk propaganda for å fremme det vestlige narrativet
– og bonanza for våpenindustrien

Hilsen AKI

Leave a Reply