Stopp folkemordet øyeblikkelig!

Sykehus bombes, boligblokker bombes, moskeer og kirker der uskyldige sivile har søkt tilflukt bombes. Hvert kvarter drepes et barn. Israels hensynsløshet er uten grenser. Skal vi og Norge sitte og se på at det ekstremistiske regimet som nå har makten i Israel gjennomfører et folkemord, en etnisk rensing? Det kan vi ikke!

Våpenhvile må straks innføres. Nødvendig mengde humanitær hjelp må frem uten forbehold.

Norge må velge. Hele situasjonen kan utvikle seg til en storkrig med uante konsekvenser. Norge må bidra til at dette ikke skjer. I FNs Generalforsamling stemte Norge sammen med det overveldende flertall av verdens land for “En øyeblikkelig, varig og opprettholdt humanitær våpenhvile som fører til avslutning av fiendtlighetene”. Storting og Regjering må kreve av Israel at dette vedtaket blir gjennomført.

Verden har ikke råd til det lenger. Hverken menneskelig, miljømessig eller økonomisk.

Det vi nå står oppe i startet ikke 7. oktober 2023. Det startet for 75 år siden da sionistene okkuperte 78 % av det historiske Palestina og fordrev 750.000 mennesker ved hjelp av massakre og annen terror. Etter krigen i 1967, som resulterte i at Israel okkuperte resten av Palestina, skulle en løsning med to stater iverksettes. Det skjedde aldri, trass i utallige FN-vedtak.

Palestinernes rettigheter må sikres. Israels okkupasjon og apartheidpolitikk må opphøre. Nå vender verden seg mot Israel. Blir det ikke en våpenhvile, og så en forhandlingsløsning, kan hele området gå opp i flammer. Også Israel.

Hilsen,
Antikrigs-Initiativet
oktober 2023

Leave a Reply