Appell under DEMO FOR FRED I PERSIABUKTA (av Gitte Sætre)

48553051046_9aeac1b4e4_z


Mens vi står i denne underfundige situasjon, la oss tenke over moralen i den sterkeste rett i verdens politikken?

La oss tenke over hvordan en eskalering av konflikten i Persiabukta vil se ut?

La oss tenke over hvorfor Iran er neste land på listen?

La oss tenke over hvor mange ganger en kan la seg lure?

La oss tenke over hvor langt kapitalismens kan gå i sin jakt på avkastning?

La oss tenke over hvordan våre tanker påvirkes til å akseptere og følge dette systemet?

La oss tenke over borgernes makt?

La oss tenke over hvorfor vi står her?

La oss tenke på folkets fallende tillitt og konsekvensen av krig og denne uendelige manipulering av vår persepsjon?

Mens vi lever i denne underfundige situasjon.

Mens vi sover i denne urovekkende tid, er det noen som handler, om og om igjen, som speiler gårsdagens spill.

Vi er her, NÅ, for å tenke NÅ, snakke sammen NÅ, snu spillet NÅ.

Ikke KUN for å utøve kritikk.

Med dagens fokus på Miljø, Klima og Rasisme blir vi flere og flere som ønsker stans av militærmakt for å løse konflikter. Fredsbevegelsen rope og slik sendes beskjeden til Forsvars og Utenrikskomitéen, til Forsvarsdepartementet, til alle Byråkratene imellom, til Mediehusene, til Venner og Familie som ikke reagerer av latskap eller manglende tro på Demokratiet.

Vi er HER- for å forsikre oss om, at det blir rapport at noen tror, vil og skal forandre.

Det er uaktuelt for Norge å bidra med militærfartøy i Persiabukta.

Norge skal gjøre som Tyskland, takk men nei takk.

Det meste vi ser rundt oss er konstruksjoner og selvfølgelig kan vi bygge om en konstruksjon. Nordmenn er mer enn halvdøde konsumenter, vi krever å kunne være optimistisk og følge våre barn inn i fremtiden.

Til alle dere som har sørget for at vi står her i dag. Takk

Til alle dere som kommer til Antikrig- Initiativet. Takk

Til alle dere som tør å diskutere med venner og familie, som skriver og publiserer der dere kan. Takk

Mange menneskers må betale sine liv for oljeprisen og for at skipsfarten skal gå som normalt.

Slik er livet, men det må ikke være slik!

Dette er et opprop fra Antikrigs-Initiativet, og vi ber dere melde dere inn i organisasjonen nettopp fordi du ikke skal miste din menneskelige følsomhet og sunne fornuft.

Dette er vårt valg av våpen?

48553198497_33f87f4a10_z

(flere bilder fra arrangementet ser du her  – takk til Dave Watson)

Demo for fred i Persiabukta 16. august

I en uttalelse 8. august ber Antikrigs-initiativet Regjeringen si nei til forespørselen fra USA om å bidra militært i krisen i Persiabukta. Et slikt bidrag vil ikke være en del av løsningen, men tvert imot kunne eskalerer konflikten betraktelig og øke faren for full krig.

Fredag 16. august kl. 17 markerer vi dette standpunktet på Festplassen, sammen med flere andre organisasjoner.  Styreleder Gitte Sætre i Antikrigs-initiativet vil være en av appellantene.

Spenningene mellom USA og Iran stiger. Antikrig-initiativet krever at Norge i alle sammenhenger skal bruke diplomati, og gå imot en politikk som innebærer bruk av militærmakt for å løse internasjonale konflikter.

Vi oppfordrer alle til å delta og stå opp mot krigshissingen.

Det er opprettet et Facebook-arrangement for denne markeringen.

779px-Persian_Gulf_EN

Norge må si nei til å bidra militært i Persiabukta

Uttalelse fra Antikrigs-initiativet, 8. august 2019
Norge må si nei til å bidra militært i Persiabukta

Antikrigs-initiativet ber Regjeringen si nei til forespørselen fra USA om å bidra militært i krisen i Persiabukta. Et slikt bidrag vil ikke være en del av løsningen, men tvert imot kunne eskalerer konflikten betraktelig og øke faren for full krig. Siden Storbritannia 5. august sluttet seg til den USA-ledede aksjonen, er den separate britiske henvendelsen ikke lenger aktuell.

Konflikten mellom USA og Iran startet ikke i år, men går mange tiår tilbake. Vi må ikke la oss manipulere av nyhetsmeldinger om påstått iransk aggresjon. Trump-administrasjonen sa opp atomavtalen med Iran i 2018, og beskylder Iran for å ville utvikle atomvåpen. Disse påstandene er det ingen belegg for, tvert imot har internasjonale observatører sagt at Iran fullt ut har etterkommet vilkårene i atomavtalen.

Påstanden om at et land forsøker å utvikle «masseødeleggelsesvåpen» har vi hørt før. Dette var hovedargumentet bak den katastrofale Irakkrigen i 2003, «bevis» ble lagt frem, men disse viste seg å være fabrikkerte. Norge har tidligere latt seg lure til å bidra militært i konflikter som siden utviklet seg til fullskala krig, sist i Libya i 2011. I dag vet vi at Libyakrigen var basert på en serie løgner, og at resultatet ble et ødelagt land og en stor tragedie for det libyske folket.

Det er all mulig grunn til å stille seg skeptisk til påstandene om at Iran bryter avtaler og angriper internasjonal skipsfart. Iran truer ikke USA, det er USA som truer Iran og har omringet landet med 36 militærbaser i nabolandene, samtidig som antall amerikanske marinefartøyer, bombefly og soldater i regionen har økt fra uke til uke.

Basert på tidligere erfaringer ber Antikrigs-initiativet norske medier være særlig på vakt mot krigshissende propaganda.

Uten å ha den historiske konteksten i bakhodet mister vi vesentlig informasjon om forholdet mellom Iran og USA. USA har i tiår forsøkt å kontrollere Iran, og det er lett å peke på at hovedmotivet er at USA ønsker tilgang og kontroll over de iranske oljeressursene. Norge må bidra til at den økonomiske sanksjonspolitikken mot Iran oppheves.

Den norske regjeringen bør gjøre som Tyskland og si nei til å sende et norsk marinefartøy til Persiabukta. Norge må gi klar beskjed til USA om at bruk av militærmakt kan føre til en storkrig med grusomme konsekvenser for folk i hele Midtøsten.

Vår utenrikspolitikk og våre mediehus reaksjonsmønstre har frem til i dag hvilt på et premiss om at USA leder og dikterer. I dag vet vi inderlig godt at prisen verken er sunn eller god for andre enn våpenindustrien og oljeeventyret. Krigskulturen kan ikke lenger fortsette! Det er lett å starte en krig, men nesten umulig å avslutte den. Verden er trøtt og traumatisert, vi kan ikke ha mer krig. Antikrigs-initiativet krever nye strategier. La verden finne dem.

cropped-cropped-aki_edited-logo_gitte-2.jpg

Møte med David Hartsough

(takk til David Watson for bilder)

Et førtitalls mennesker samlet seg i Kunsthall 3.14 på Vågsallmenningen, for å være med på mobilserings-workshop med David Hartsough. Som en av grunnleggerne av organisasjonen World Beyond War, direktør for den San Francisco-baserte organisasjonen Peaceworkers, og medstifter av Nonviolent Peaceforce, er Hartsough en av nåtidens mest aktive fredsaktivister. Antikrigs-initiativet og IKFF- Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, sto sammen om arrangementet.

se og Gitte

Etter at styreleder i Antikrigs-initiativet Gitte Sætre og Åse Møller Hansen fra IKFF hadde introdusert kveldens hovedperson, holdt David Hartsough en halvtimes innledning.

David Hartsough

Hartsough er kveker og pasifist, og har jobbet aktivt for ikke-voldelig, sosial endring og fredelig konfliktløsning siden han møtte Dr. Martin Luther King, Jr. i 1956. Han fortalte levende om sitt engasjement som borgerrettighets-aktivist i de amerikanske sørstatene, der han ble truet på livet av nazister og rasister. Mange av Hartsoughs opplevelser og erfaringer skildres i hans bok ‘Waging Peace: Global Adventures of a Lifelong Activist’.

David Hartsough 2

I løpet av de siste 50 årene har han ledet og vært engasjert i fredsskaping i USA, Kosovo, det tidligere Sovjetunionen, Mexico, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Filippinene, Sri Lanka, Iran, Palestina, Israel og mange andre land. Hartsough har blitt arrestert mer enn 100 ganger for å delta i demonstrasjoner. Han har jobbet i bevegelsene for sivile rettigheter, mot atomvåpen, for å avslutte Vietnam-krigen, for å få slutt på krigene i Irak og Afghanistan, og for å hindre et angrep på Iran.

Kunsthall 3,14

For freds- og antikrigs-aktivister i Bergen var dette en mulighet for å synkronisere kreftene og få ny inspirasjon. Etter Hartsoughs innlegg ble det god tid for de fremmøtte til å stille spørsmål og til selv å kommentere aktuelle tema. Forhåpentlig kan arrangementet bidra til en ny giv i antikrigs-arbeidet i fortsettelsen.

workshop 270619

48140435222_293a4381c9_z

Mobilisering-workshop 27. juni

Mobiliserings-workshop med David Hartsough fra World Beyond War

Tid: Torsdag 27. juni 2019 kl. 19:00–21:00
Sted: Kunsthall 3.14, Vågsallmenningen 12, 5014 Bergen

Veien mot en tidsalder hvor ikkevoldelige løsninger på konflikt blir den nye normen.

Waging PeaceDet er vår alles oppgave å kreve forandring når kriger igangsettes gang på gang uten annet resultat enn sysselsetting av arbeidere ved våpenfabrikkene og vekst på børsen. Folk flest ønsker ikke krig. Av opplagte grunner: krig dreper uskyldige, ødelegger familier over generasjoner, bryter ned økosystemer, samt den menneskelige moral. Krig fører til strukturelt kaos og umuliggjør viktig arbeid innen helse, utdanning, likeverd, miljø og klima kamp.

Med stor sannsynlighet finnes det flere mennesker som mener at krig burde vært henvist til historiens skraphaug enn personer som stiller seg bak ideologien for bevaring av maktposisjoner. Fremtiden er avhengig av at flere personer og organisasjoner fremstår som synlige ambassadører for omskoleringen av samfunnet.

International Kvinneliga for Fred og Frihet og det nyetablerte Antikrigs-Initiativet i Bergen har tatt initiativet til denne mobiliserings-workshopen. Dette er en mulighet for Bergen å synkronisere oss imellom, med hjelp fra en av nåtidens mest aktive fredsaktivister, David Hartsough fra organisasjonen World Beyond War.

David Hartsough er forfatter av boken ‘Waging Peace: Global Adventures of a Lifelong Activist’. Han vil innlede med et foredrag, men store deler av tiden vil bli brukt til en samtale mellom oss alle. Møt opp ved Kunsthall 3.14, Vågsallmenningen 12, andre etasje torsdag den 27. juni. kl 19 til 21.

Her vil vi dele våre erfaringer og være sparringspartnere i en samtale om målet, nemlig en tidsalder hvor alternative løsninger til væpnet konflikter er normen. Vi oppfordre alle som er nysgjerrig til å møte opp.

Arrangementet er gratis og det første i en rekke arrangementer som vi håper vil inspirere og samle byens kloke, omsorgsfulle hoder i alle aldre.