Arrangement: Trygghet for hvem?

Trygghet for hvem - storAntikrigs-Initiativet inviterer til foredrag med Åse Møller-Hansen om militære klimautslipp, krig som forretningsidé og veier til fred.

Sted: Belgin, Rasmus Meyers Allé 3, 5015 Bergen (KODE 2)
Tid: Onsdag 18. september kl. 19 -21

Åse Møller-Hansen er en av våre styremedlemmer og hun har skrevet heftet «Trygghet for hvem?» med støtte fra International Kvinnelige For Fred og Frihet og Fredsstiftelsen.

På tross av gater fulle av klimastreikende samfunnsborgere nevnes ikke militærets kolossale klimautslipp med et ord. Militæret er og blir elefanten i rommet også her, bare USA alene sløser bort 17 milliarder liter olje hvert år på krig og forberedelser til krig.

Fred Ove Reksten, også kalt en bergensk institusjon, vil spille for oss!

Arrangementet er GRATIS og det er muligheter for å kjøpe drikke i baren.

Ring eller send en mail hvis du har spørsmål:
+ 47 93050078
antikrigsinitiativet@gmail.com

cropped-cropped-aki_edited-logo_gitte-2.jpg

Pressefrihet: Kunst og kunstneres rolle

I dette korte intervjuet med Gitte Sætre fra Antikrigs-initiativet forklarer Stefania Maurizi hvorfor kunstnere spiller en viktig rolle i den offentlige debatten om Assange-saken.

Mens USA og Storbritannia ønsker så lite oppmerksomhet som mulig rundt saken, klarer kunstnerne å holde den levende i den offentlige diskusjonen. Det har bl.a. kampanjen #WeAreMillions gjort her i Bergen.

cropped-edited-logo_gitte.jpg

Innlegget BT ikke vil trykke

Antikrigs-initiativet svarer på kommentaren som sto på trykk i Bergens Tidende 26. august, der det argumenteres for at Norge er tjent med å sende et marinefartøy til Persiabukta. BT vil ikke trykke innlegget, derfor legger vi det ut her.

 ______________________________

 

Ståle Ulriksen 260819
Forsker ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen,mener vi bør si ja til USAs forespørsel (skjermdump fra bt.no)

Norge må si nei

26. august har forsker ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen, en kommentarartikkel der han tar opp USAs henvendelse om å bidra i en internasjonal styrke for å beskytte skipsfarten i Persiabukta. Ulriksen har flere motforestillinger, bl.a. at beredskapen her hjemme blir svekket. Likevel vil det være svært vanskelig, og kanskje til skade for norsk sikkerhet å si nei, skriver han.

Antikrigs-initiativet er uenig, det er ikke vanskelig å si nei. Norge bør absolutt si nei til å delta, akkurat som Tyskland har gjort. En slik deltakelse er et bidrag til å trappe opp konflikten mellom Iran og USA. Konflikten har ingen militær løsning, det er kun samtaler og diplomati som kan sikre fred, også for den internasjonale skipstrafikken i området.

Antikrigs-initiativet sier seg enig med de to seniorforskerne ved NUPI, Julie Wilhelmsen og Sverre Lodgaard, som begge fraråder å sende militærfartøy til Persiabukta. – Hvis regjeringen sier ja til å delta i en amerikansk-ledet militæroperasjon i Persiabukta, kan det bli en snubletråd som fører oss inn i en krig vi helst vil unngå, sier Lodgaard.

Vi frykter at Norge enda en gang skal la seg lure inn i en internasjonal konflikt. Norge må lære av erfaring. I 2011 bombet norske F-16 fly Libya. Det som i utgangspunktet skulle være en begrenset militær operasjon utviklet seg til full krig. I ettertid vet vi at hele krigen var basert på en serie løgner. Landet ble fullstendig ødelagt. En eventuell krig i Iran vil være en enda større katastrofe.

Ulriksen synliggjør den umulige situasjonen som Norge har satt seg i, ved at vi i stadig større grad underlegger oss USA i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Skal vi vise oss «som en god alliert», ved å si ja til enda en forespørsel fra USA, kan dette føre oss inn i en endeløs krig.

Antikrigs-initiativet mener at det norske forsvaret skal forsvare Norge. Vi vil ikke sende noen norske soldater utenfor landets grenser, med unntak for fredsbevarende operasjoner i FN-regi.

For Antikrigs-initiativet
Gitte Sætre og Terje Alnes

 

Stefania Maurizi: Stå opp for pressefriheten

 

“Hvis du virkelig bryr deg om pressefrihet er tiden inne for å handle, til å aksjonere og å protestere, for hvis de kan fengsle Julian Assange på livstid vil de ødelegge pressefriheten.”
– Stefania Maurizi

 

 

Gravejournalisten Stefania Maurizi jobber for den italienske avisen La Repubblica. Hun har jobbet med alle hemmelige dokumenter som WikiLeaks har publisert, og har samarbeidet med Glenn Greenwald for å avsløre Snowden-filene om Italia.

Lat oss seia nei

 

Ivar Jørdre
Ivar Jørdre

Av Ivar Jørdre, styremedlem i Antikrigsinitiativet. Artikkelen sto på trykk som leserinnlegg i Klassekampen 24. august

 

Spenninga i Gulfen har auka i sommar med fare for storkrig. Etter at Trump og USA skrota atomavtalen med Iran i 2018 har tilhøva mellom dei to auka til det verre. Hendingar med arresterte skip i Hormusstredet av Iran og auka militær nærver av krigsskip frå Storbritania og USA gjer ikkje situasjonen betre. Trump vil ha alliert flåtestyrke i Gulfen og Storbritania vil ha ei europeisk flåtestyrke der.

Noreg har vorte spurt av USA om å delta, men har førebels ikkje svara. Det kjem nok eit svar snart, då kan me i Antikrigsinitiativet frykte eit ja, men sjølvsagt håpe eit nei. Det ser ut til at deler av media og deler av regjeringa i Noreg kan tenkje seg å delta. Då vil Noreg i tilfelle, etter vår oppfatning, vere med å auke spenninga i staden for å dempe ho.

Dei som kjenner den nære historie veit at USA har starta krigar ut fra “falske påskot” hendingar mange gonger før. Dei ventar berre på “rette” hendinga, så er dagens krigarar, t.d. Mike Pompeo og John Bolton, klar til aksjon. Dei vil ha
regimeskifte med rå makt!

Nokre viktige punkter å hugse på som bakgrunn:

1. Imperialismen til USA har heldt på i godt over 100 år, med utallege invasjonar, som Irak og Libya
2. Noreg vart med som beste bombar i Libyakrigen
3. Afghanistanmarerittet har helde på i snart 18 år, 18 år med Nato og USA!
4. Israel og Saudi-Arabia ventar berre på å få gje Iran ei lekse ei gong for alle
5. Og, Storbritania og USA stod bak kuppet mot den demokratisk valde statsminister, Mohammad Mosaddegh i 1953. Iranarar gløymer dette aldri! Årsak til kuppet: Olje, sjølvsagt!

Dette bakteppet lurer i bakgrunnen frå historia der først og fremst USA, der politikarar, rådgjevarar og storkapital pressar på for militære invasjonar og regimeskifte.

Me må synleggjera for makthavarar, store økonomiske interesser og militær krigshissing, at det absolutt ikkje er greitt å ha slike store militære provokasjonar. Militær avspenning av alle i området er det einaste rette. Noreg må avstå frå militær deltaking!

Ivar Jørdre, Antikrigsinitiativet, Bergen

facebook