Bli medlem!

Verden trenger at flere samler seg om arbeidet med å henvise krigskulturen til historiens skraphaug. Sammen skal vi skape et stort engasjement for politikk som sier nei til kriger og trusler om krig. Antikrigs-initiativet trenger din støtte!

VIPPS (kjøp og betal) til 581243 – husk navn og e-post
eller betal inn på kontonr. 1254.63.09418

Satser: Enkeltmedlemmer 200,- kr. pr. år, studenter/trygdede 100,- kr. pr. år, organisasjoner 500,- kr. pr. år