På tide å engasjere seg!

Verden trenger at flere samler seg om arbeidet med å henvise krigskulturen til historiens skraphaug. Sammen skal vi skape et stort engasjement for politikk som sier nei til kriger og trusler om krig. Antikrigs-initiativet trenger din støtte!

VIPPS (kjøp og betal) til 581243 – husk navn og e-post, eller betal inn på kontonr. 1254.63.09418. Satser: Enkeltmedlemmer 200,- kr. pr. år, studenter/trygdede 100,- kr. pr. år, organisasjoner 500,- kr. pr. år

Plogen, våpnene og Hans Børli

Av Bjarne Lavik, styremedlem i Antikrigs-initiativet.

I verdens mange forskjellige religiøse og filosofiske retninger og tradisjoner finnes der mange som sier at krig- og vold ikke er vegen å gå.

Og at noe annet må skje. Og at vi mennesker i praksis viser at det er mulig.

Statue utenfor FN-bygningen (gitt av Sovjetunionen til Fredsparken der)

I dag tutes vi ørene fulle med en annen fortelling. Vel, maktpersonene og maktapparatene i vårt land og i andre land sier gjerne, for syns skyld, at “vi er jo alle mot krig selvfølgelig”. Men i mellomtiden må vi ruste opp som aldri før, stadig større deler av budsjettene går til alle typer krigsutstyr, Norge bygges helt systematisk opp som en angrepsbase først og fremst rettet mot vår nabo Russland. Som forøvrig aldri har angrepet Norge eller truet med noe slikt.

Derfor er det tvingende nødvendig å vise, og å påpeke nettopp det at der har vært andre måter både å tenke og handle på i tusener av år allerede.

Biskop i Borg Atle Sommerfeldt sa i forbindelse med en Fredpris-utdeling, at en høytid som den kristne Advents-tiden handlet om menneskehetens forventning om en gang å få oppleve at undertrykkelse, nød, vold og menneskeforakt ikke lenger finnes.

Formulert for 2500 år siden av profeten Jesaia:

De skal smi sverdene om til plogskjær, og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke løfte sverd mot folk, ikke lenger læres opp til krig

Det var dette vår kjære Hans Børli skrev om i diktet “Stål” like etter 2. verdenskrig, i 1947:

STÅL

Denne plogen
is made in Germany.
Den står her i dogga
sval og god å ta på
som kinnet til en sovende kvinne.

Hadde skjebnen villet det,
kunne stålet i denne plogen
gått til Kruppverkene i Essen.
Da ville det kanskje
-støpt til en granatkardeske-
ha pløyd i varmt kjøtt.

Nå ligger såjord
plogvendt i vårkvelden.
Og kvitrende erler
nipper mark mellom furene.

Og plogen står her
moldet og enfoldig.
Den veit hva jorda kviskret
strømmende om veltfjøla.

Men den veit ingenting
om Cherbourg
Velikije Luki
og El-Alamein.

Risikoen ved flytende atomkraftverk (atomubåter)

Ingen vil ha et atomkraftverk i nabolaget. Når en atomubåt anløper Haakonsvern er det i realiteten et flytende atomkraftverk som besøker oss.

Når det ropes varsku mot den faren som anløp av atomubåter representerer for nærområdene Loddefjord, Vadmyra, Mathopen og Hetlevikåsen er det særlig to reaksjoner som er typiske. Enten at dette er helt ukjent for folk, eller at det ikke er noe problem – «det har aldri skjedd noen ulykke før». Men at det ikke har skjedd noen ulykke hittil er ingen garanti for at det ikke kan inntreffe i fremtiden, og særlig om antall anløp fortsetter å stige.

Twittermelding fra U.S. European Command i Stuttgart om at atomubåten USS “Minnesota” laster torpedoer på Haakonsvern

Både Fylkeskommunen og Bergen kommune laget i 2014 ROS-analyser (Risiko- og sårbarhetsanalyser) der faren ved anløp av reaktordrevne fartøy til Haakonsvern ble vurdert. Vurderingen var at det er mindre sannsynlig eller usannsynlig at det kan skje en atomulykke i forbindelse med slike besøk. Men analysene slår samtidig fast at hvis en ulykke skjer vil det medføre alvorlige konsekvenser for miljø, liv og helse (akutte stråleskader) og materielle verdier.

Continue reading “Risikoen ved flytende atomkraftverk (atomubåter)”

Joint Viking: Eg er fly forbanna!

Nok ei gong får me denne årlege store vinterøvinga til landet. Dette året heiter militærøvinga Joint Viking 2021 og omlag 3000 allierte soldatar skal delta, frå USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland. Til saman skal omlag 10.000 soldatar delta på øvinga, som vil gå føre seg i Nordre Nordland og Troms.


Av Ivar Jørdre, styremedlem i Antikrigs-initiativet


“Fredsbyen” akryl på lerret, 1987, av Ivar Jørdre

Eg kan meine heilt til eg «stupar» at eg er i mot slike øvingar og at dei er meir spenningsdrivande i ein «ny kald krig», enn dei er naudsynte for eit heimeforsvar. Og at øvingar som denne er meiningslaus bruk av pengar og skadeleg for miljø og natur. Dette kan eg hevde til «Dovre fell», utan å verte høyrt. Det er som om eg vert slengt i Lofotveggen, eg kjem ikkje gjennom fjellet, eg dett ned som ei daud antikrigssild!

Likevel, gjev eg ikkje opp. Difor tek eg og stadig fleire i Noreg oppatt og oppatt antikrigsbodskapen om nedrustning, ikkje opprustning – avspenning, ikkje fiendeskaping – kjærleik, ikkje hat!

Continue reading “Joint Viking: Eg er fly forbanna!”