Arne Strands presentasjon

Arne Strand har delt presentasjonen han brukte under foredraget for AKI med oss. Trykk på lenken under

Afghanistan etter ti-år med krig, kort versjon

Vi får daglige nyhetsnotiser fra Afghanistan, men du skal ha gode kunnskaper om landet for å skjønne hva som foregår. Her fikk vi en grundig gjennomgang av bakgrunnen for krigen. Det er et komplekst bakteppe som Strand loset oss gjennom. Etter foredraget fikk publikum anledning til å stille spørsmål. Vi satte stor pris på at flere afghanere hadde møtt frem og bidro i diskusjonen.

 

“Democracy was nice, before we had elections”
– Orzala Nemart, 2017

 

Arne Strand 2

 

 

Demonstrasjon: STOPP krigen

Aksjonskomiteen “Nei til krig mot Iran” arrangerer demonstrasjon mot krig torsdag 9. januar klokka 16:00 på Torgallmenningen. Komiteen er satt sammen av representanter fra mange partier og organisasjoner. Kravene er:

– Ingen krigshandlinger mot Iran
– At USA starter diplomatiske samtaler med Iran og respekterer Iran-avtalen
– Ingen norske bidrag i en eventuell krig

Komiteen har opprettet et eget arrangement på Facebook med utfyllende informasjon.

Antikrigs-initativet støtter demonstrasjonen og oppfordrer alle til å møte.

Demo 9

AKI og World Beyond War er nå offisielle samarbeidspartnere

World Beyond War logoAntikrigs-initiativet er nå offisiell samarbeidspartner med organisasjonen World Beyond War. WBW er en global, ikke-voldelig bevegelse stiftet i 2014, som arbeider for å avslutte krigene og etablere en rettferdig og bærekraftig fred.

AKI har såkalt «affiliate»-status til WBW, dvs. at vi er en samarbeidsorganisasjon. Ved å knytte oss opp mot WBW vil AKIs aktiviteter bli markedsført gjennom WBWs e-postliste, nyhetsbrev og nettsted. WBW og AKI arbeider med mange felles saker, og vi ser det som en fordel å ha en stor samarbeidspartner med et vidtrekkende kontaktnett. Vi er allerede å finne på dette kartet over globale samarbeidspartnere. AKI forplikter seg til å holde minst ett årlig arrangement i samarbeid med World Beyond War.

I juni i år hadde AKI gleden av å arrangere en workshop i Bergen med David Hartsough, en av grunnleggerne av World Beyond War. Nå har altså våre to organisasjoner knyttet formelle bånd.

 

WBW_website_Logo_Web

Bli medlem!

Nå kan du endelig melde deg inn i Antikrigs-initiativet!

Verden trenger at flere samler seg om arbeidet med å henvise krigskulturen til historiens skraphaug. Sammen skal vi skape et stort engasjement for politikk som sier nei til kriger og trusler om krig. Antikrigs-initiativet trenger din støtte!

VIPPS til 581243
Kontonr. 1254.63.09418

Husk navn og e-post.

Satser: Enkeltmedlemmer 200,- kr. pr. år, studenter/trygdede 100,- kr. pr. år, organisasjoner 500,- kr. pr. år

cropped-cropped-aki_edited-logo_gitte-2.jpg

«Unending Lightning» – Cristina Lucas

I Kunsthall 3.14 på Vågsallmenningen i Bergen har publikum nå mulighet til å se et på alle måter grensesprengende verk. Spanske Cristina Lucas’ mer enn seks timer lange videoinstallasjon «Unending Lightning» er et pågående arbeid, som tar sikte på å dokumentere alle luftangrep mot sivile fra begynnelsen og helt frem til i dag.

Til grunn for installasjonen ligger et stort dokumentarisk innsamlingsarbeid, og kunstverkets natur tilsier at det vil vokse etter hvert som ny forskning eller informasjon foreligger. Første gang fly ble brukt i krigføring var under den italiensk-tyrkiske krigen. Filmens siste scener er gjort bare en måned før utstillingen åpnet.

Installasjonen består av tre store videoskjermer som til sammen utgjør et helhetlig uttrykk. De tre skjermbildene er synkronisert – bildene endres hvert tredje sekund, og til sammen representerer dette en dag i luftkrigens historie.

På den venstre skjermen presenteres fakta om hvem som er ansvarlig for å droppe bombene, tidfesting og type bomber, navnet på stedet som angripes og antall døde sivile. Den midtre skjermen er Lucas’ levende kartografi over hvor i verden bombene droppes, mens skjermen til høyre viser dokumentariske bilder og filmopptak om bombingens skadeverk og dødelige resultat. I hele lokalet høres lyden av flydur.

Cristina Lucas sier at hun ønsker å minne oss på de sivile og menneskelige tapene krig medfører.

Videoinstallasjonen skal stå i Kunsthall 3.14 frem til 8. desember.

Vinterkrigen